title-image

Zero Waste Europe

De huidige lineaire economie van grondstofwinning, gebruik en afval heeft grote impact op onze ecosystemen. Grondstofwinning en consumptie leiden tot uitputting van de aarde en verlies van biodiversiteit, de enorme afvalbergen vervuilen onze leefomgeving. Zero Waste Europe (ZWE) is een snelgroeiende beweging van lokale groepen en change agents die gezamenlijk aan één doel werken: een circulaire economie waarin afval niet meer bestaat.

Zero Waste is zowel een visie als een pragmatisch doel om bij te dragen aan een economie gebaseerd op natuurlijke, gesloten kringlopen waarin afgedankte materialen weer grondstof worden. Zero Waste draait om het reduceren van volume en toxiciteit van producten en afval, door een slimmer ontwerp aan de voorkant van de productieketen. ZWE werkt aan een breed scala aan onderwerpen en beleidsthema’s die alle bijdragen aan het creëren van een circulaire economie. Deze holistisch aanpak stelt Zero Waste Europe in staat om Europees beleid op effectieve wijze te beïnvloeden en lokaal zero waste projecten succesvol te implementeren.to effectively influence European policy and the grassroots implementation of zero waste projects.

ZWE is in Europa de leidende NGO op het gebied van het tegengaan van plasticvervuiling. Waar de oplossing voor plasticvervuiling tot voor kort in betere recycling werd gezocht, is het Zero Waste Europe gelukt om beleidsmakers ervan te overtuigen dat voor niet-recyclebaar wegwerpplastic geen plek kan zijn in onze maatschappij. De in december 2018 aangenomen Single Use Plastic Directive legt de groei van wegwerpplastic op de Europese markt aan banden.

Adessium steunt Zero Waste Europe omdat wij geloven dat de circulaire transitie zowel vanuit de politiek als vanuit de samenleving moet worden aangejaagd. Zero Waste Europe zit precies op dit snijvlak van beleidsbeïnvloeding en lokale activatie. Het voorbeeld van de Single Use Plastic Directive laat zien hoe effectief dit kan zijn.

Over deze partner

Zero Waste Europe is zowel een netwerk als een lobbygroep die de belangen van het Zero Waste netwerk in Brussel vertegenwoordigt. De missie van ZWE is om lokale groepen te helpen met kennis en middelen om lokaal, vaak op het niveau van dorp of stad, circulaire strategieën te implementeren. Tegelijkertijd probeert ZWE deze groepen met elkaar te verbinden en hun stem in het Europese beleid door te laten klinken.

24/09/2018
Oceana
Meer dan 90% van de commerciële visbestanden in de Middellandse Zee is overbevist. Oceana...
17/07/2019
Circle Economy
Circle Economy toont aan dat de wereldeconomie nog verre van circulair is. CE wil...