title-image

Wildlife Justice Commission

Wildlife criminaliteit veroorzaakt permanente schade aan biodiversiteit en tast het wezen van de menselijke samenleving aan. Jaarlijks gaat er 20 miljard euro in om, waarmee deze illegale handel de op drie na grootste ter wereld is. Alleen drugssmokkel, handel in vals geld en mensensmokkel leveren internationale criminele netwerken naar schatting meer op. De gevolgen van niets doen zijn permanent. Wildlife criminaliteit leidt tot veel meer dan het uitsterven van veel bedreigde diersoorten. Het heeft ook een verstorend effect op de lokale gemeenschappen en vormt zelfs een bedreiging voor de veiligheid van regio’s en naties.

Bijna alle landen hebben wetgeving opgesteld tegen wildlife criminaliteit, net zoals tegen witwassen, belastingontduiking en corruptie. Het merendeel van alle landen heeft internationale verdragen ondertekend om wildlife criminaliteit tegen te gaan. Helaas is dat allemaal niet genoeg om het probleem op te lossen.

Wildlife criminaliteit veroorzaakt permanente schade aan biodiversiteit en tast het wezen van de menselijke samenleving aan. De Wildlife Justice Commission (WJC) voert undercoveroperaties uit waarbij handelaren op het hoogste niveau worden geïdentificeerd.

Er is duidelijk een nieuwe visie nodig. De Wildlife Justice Commission (WJC) voert op basis van vertrouwelijke informatie undercoveroperaties uit waarbij criminele netwerken worden geïnfiltreerd om zo handelaren op het hoogste niveau te identificeren. De commissie verzamelt bewijs van hun criminele activiteiten en met de steun van belanghebbenden op hoog niveau houdt ze overheden aansprakelijk voor de tenuitvoerlegging van wetten tegen wildlife criminaliteit. Daarbij maakt de commissie gebruik van inlichtingen-onderzoek, internationale diplomatie en, indien noodzakelijk, een Openbare Hoorzitting.

Adessium Foundation ondersteunt WJC bij haar onderzoek en aanverwante activiteiten. Dankzij deze bijdrage kan WJC onderzoek doen in landen waar dat het hardst nodig is en de handel en daarbij betrokken stakeholders in kaart brengen. Daarnaast heeft Adessium Foundation WJC in contact gebracht met andere belangrijke stichtingen en belanghebbenden die financiële of operationele steun kunnen bieden.

Over deze partner

De missie van WJC is om de transnationale, georganiseerde wildlife criminaliteit te helpen ontwrichten door criminele netwerken bloot te leggen, evenals de corruptie die hen zo machtig maakt. Dit doet ze door overheden met informatie te voeden – en indien nodig, druk uit te oefenen – om hun wetten te handhaven.

05/06/2017
Greenpeace
In West-Afrika krimpt de visstand door overbevissing en klimaatverandering. Greenpeace wil een structurele oplossing...
09/06/2017
Marilles Foundation
De ecosystemen van de Balearen staan flink onder druk, vooral door overbevissing en massatoerisme....