Wie we zijn

Adessium Foundation streeft naar een samenleving die mensen stimuleert in harmonie te leven met elkaar en met hun omgeving. We werken aan een evenwichtige samenleving die gekenmerkt wordt door integriteit, balans tussen mens en natuur en medemenselijkheid.

Dit doen we door initiatieven en organisaties te steunen die zich richten op onderwerpen van maatschappelijk belang. Met deze begunstigden streven we naar een blijvend positieve verandering in de samenleving.
We steunen organisaties in Nederland, en initiatieven die gericht zijn op de Europese samenleving en daarop van invloed zijnde factoren. Naast financiële bijdragen verlenen we ondersteuning gericht op capaciteitsversterking van deze organisaties.

Adessium Foundation is in 2005 opgericht door de familie van Vliet. Zij wilde middelen ter beschikking stellen aan het goede doel. Vanaf de oprichting heeft Adessium Foundation zich ontwikkeld tot een professionele organisatie met als missie goed te doen voor de samenleving. We hebben de ambitie een blijvend verschil te maken in natuur en maatschappij. U kunt hier meer lezen over de ontwikkeling van de stichting en haar beleid.

Adessium Foundation is een vermogensfonds, en gevestigd in Nederland. We werven geen geld of goederen bij derden. Adessium Foundation ontvangt periodiek een donatie van een geaffilieerde stichting. We besteden onze inkomsten aan donaties ten behoeve van begunstigden en aan de in dat kader door ons gemaakte kosten. De Stichting wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI).

Adessium Foundation is lid van de Vereniging Fondsen in Nederland (FIN) en van het European Foundation Centre (EFC). Adessium Foundation onderschrijft de EFC gedragscode. Het bestuur van Adessium Foundation verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt. Deze toetsting is voor het laatst gedaan in 2018.