title-image

“We zoeken naar energie in de samenleving” – programmamanagers Publiek Belang

We slaan nieuwe wegen in met het programma Publiek Belang. Programmamanagers Martijn Roos en Ebru Akgün blikken terug op 2021 en vertellen over belangrijke ontwikkelingen in het programma.

Wat is jullie indruk van 2021?
Martijn: “Begin 2021 ging ik bij Adessium werken. De mooie samenwerking met SOMO staat wat mij betreft symbool voor de weg die we gaandeweg zijn ingeslagen in 2021. Deze stichting doet onderzoek naar multinationals. SOMO voegt met onze steun al hun expertise op monopolieposities toe aan het digitale veld. In een periode van enkele weken hebben we SOMO geïntroduceerd bij bestaande partners uit het veld, zoals Bits of Freedom, de organisatie die opkomt voor digitale burgerrechten in Nederland, en BEUC, de Europese koepel voor consumentenbonden. Vervolgens hebben we samen met SOMO een voorstel uitgewerkt. Kortom: we hebben snel geschakeld met het team en een waardevolle verbinding gemaakt in het werkveld van onze andere partners. De wetgeving op het gebied van digitalisering ontwikkelt zich in rap tempo, dus er is ook snelheid geboden.”
Ebru: “Ik ben eind 2021 begonnen. Mijn eerste indruk was toen dat het heel knap is wat onze partnerorganisaties allemaal voor elkaar hebben gekregen in dit coronajaar. Zowel in het digitale veld als in de onderzoeksjournalistiek zijn mooie resultaten behaald.”

Links: Martijn Roos. Rechts: Ebru Akgün.

Wat zijn belangrijke ontwikkelingen binnen jullie programma?
Martijn: “In ons thema verantwoorde digitalisering hebben we nadruk gelegd op belangenbehartiging en strategisch procederen, met het oog op de belangrijke wetgevingsprocessen in Europa, zoals de Digital Services Act en de Digital Markets Act. Het thema goed openbaar bestuur is nieuw binnen ons programma. Van oudsher vind je in ons portfolio partners die werken aan transparantie, integriteit en anti-corruptie. We kijken nu ook meer naar wat er in Nederland gebeurt. Welke organisaties kunnen hier de overheid ter verantwoording roepen? Natuurlijk speelt ons journalistieke werk hierin ook een belangrijke rol. We weten dat als we ons te veel richten op de rol van waakhond, het vertrouwen in de overheid juist kan afnemen. Daarom is werken aan vertrouwen ook een belangrijk onderwerp. We zoeken hiervoor naar energie in de samenleving, waar burgers zichzelf organiseren om het goed openbaar bestuur te innoveren.”
Ebru: “Binnen ons thema beschikbaarheid van kwaliteitsinformatie richten we ons nu ook op het lokale niveau. Uit onze analyse blijkt namelijk dat er lokaal onvoldoende ‘non profit’-onderzoeksjournalistiek plaatsvindt.”

Kunnen jullie een tipje van de sluier oplichten van jullie programma in 2022?
Ebru: “Omdat we net van start zijn gegaan met onze nieuwe strategie en een nog relatief nieuw programmateam zijn, zullen we ook nog steeds veel moeten uitzoeken, een beeld vormen van de werkvelden. We zitten nog in de broedfase, maar we hebben ook al ideeën. We gaan in 2022 bijvoorbeeld op zoek naar partners die de rol van de journalistiek kunnen waarborgen en versterken, vanwege de kwetsbare positie van journalisten in de EU.”
Martijn: “We denken ook dat het nodig is om samen met het veld aan een gezamenlijk narratief te werken dat uitlegt hoe de digitale wereld werkt, welke gevaren er zijn en wat je daaraan kunt doen. Verder willen we veel meer uitwisselen met andere fondsen en van elkaar leren, bijvoorbeeld via het Democracy Network.”

Programma Publiek Belang

Adessium zet zich in voor een open, democratische en rechtvaardige samenleving. We streven naar een maatschappij waarin iedere burger betrokken kan zijn en zich kan informeren op basis van onafhankelijke en betrouwbare berichtgeving. We vinden het belangrijk dat in een digitaliserende samenleving vrijheid, veiligheid en privacy blijvend gewaarborgd zijn. We streven naar een maatschappij waarin overheid en publieke instanties effectief functioneren en integer handelen in het belang van burger en samenleving.

09/05/2022
Prikken in een ontstoken zenuw – Het belangrijke werk van onderzoeksjournalisten
23/05/2023
“De democratie is heel fragiel” – Een gesprek met TI-NL, FIDE en onze programmamanager
Directeur Transparency International Nederland (TI-NL) Lousewies van der Laan maakt zich hard voor meer...