title-image

VSNK – “Van Schulden naar Kansen”

Armoede als gevolg van probleemschulden vormt een groot maatschappelijk probleem. Er melden zich jaarlijks ongeveer 90.000 mensen aan voor schuldhulpverlening. Een deel van deze groep heeft problematische schulden. We willen voorkomen dat zij in de schuldhulpverlening terecht komen. Vanwege de omvang en complexiteit van het armoedeprobleem vraagt de aanpak daarvan om brede samenwerking tussen fondsen, overheid en maatschappelijke organisaties.

Het programma Van Schulden Naar Kansen (VSNK) wil het aantal huishoudens in armoede en probleemschulden in vijf jaar fors verminderen. In vier grote steden in Nederland helpt het mensen met (dreigende) schuldproblemen op weg naar financiële zelfredzaamheid. Lokale organisaties werken met hen aan inzicht en ordening van de administratie of aan elementaire rekenvaardigheden. Sommige organisaties begeleiden deelnemers bij het vinden van werk of opleiding. Andere leren deelnemers om uitgaven te beheersen en te plannen.

De samenwerking met lokale partners die mensen met (dreigende) schulden de vaardigheden bijbrengen om hun financiële situatie te stabiliseren is essentieel. Zij bereiken en motiveren moeilijk bereikbare mensen die onze hulp het hardst nodig hebben. Naast financiële steun en de inzet van vrijwilligers uit het bedrijfsleven, helpt VSNK om hun impact te vergroten. De inzichten die het meerjarige onderzoek van de HvA opleverde worden bijvoorbeeld gebruikt om hun methodiek, doelgroep en effectiviteit aan te scherpen. De diversiteit aan maatschappelijke partners en steden waarmee binnen VSNK wordt gewerkt is een groot voordeel: projecten kunnen veel van elkaar leren. Door de samenwerking van fondsen, gemeenten, onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties worden vele huishoudens geholpen naar financiële zelfredzaamheid.

Onze samenwerking met Delta Lloyd Foundation maakt via het programma VSNK meerdere lokale initiatieven in aandachtswijken van Amsterdam en Rotterdam mogelijk.

Over deze partner

Stichting van Schulden naar Kansen maakt zich sinds 2008 sterk voor het bevorderen van financiële zelfredzaamheid in Nederland. Met het gelijknamige programma van Schulden naar Kansen werkt zij aan een concreet doel, namelijk: armoede door probleemschulden in 4 steden in Nederland binnen 5 jaar terugdringen, door in die steden als verbindende factor op te treden tussen maatschappelijke organisaties, kennis- en onderzoeksinstituten en vrijwilligers.

28/05/2018
Stichting Kinderpostzegels Nederland
Zo’n 7000 kinderen tot 18 jaar verblijven in de vrouwenopvang of de maatschappelijke opvang....
31/05/2018
Stichting van Schulden naar Kansen: armoedebestrijding onder een nieuwe naam
“Stichting van Schulden naar Kansen” luidt sinds 1 mei 2018 de nieuwe naam van...