title-image

UvA Onderzoek Fiscale Transparantie

Belastingontwijking en belastingcompetitie kunnen alléén effectief worden aangepakt als landen onderling samenwerken. In de praktijk is er echter weinig sprake van samenwerking. Landen gebruiken hun belastingstelsel vaak om het vestigingsklimaat voor multinationale ondernemingen aantrekkelijker te maken. Dit resulteert in een competitie tussen landen onderling naar de allerlaagste belastingtarieven.

Het onderzoeksprogramma ‘Fiscale Transparantie’ doet wetenschappelijk onderzoek naar internationale belastingconcurrentie tussen landen, in het bijzonder binnen de Europese Unie. Het programma bevordert de transparantie daarvan, door het onderzoek toegankelijk te maken voor onder andere onderzoeksjournalistiek, politiek en ngo’s.

In 2019 gaat het onderzoeksprogramma ‘Fiscale Transparantie’ van start aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Het wordt uitgevoerd binnen het Amsterdam Centre for Tax Law (ACTL). Prof. dr. Jan van de Streek en promovendus Martijn Nouwen staan aan de wieg van dit nieuwe onderzoeksprogramma.

Adessium Foundation steunt dit onderzoeksprogramma vanuit de overtuiging dat transparantie en wetenschappelijk inzicht essentieel zijn. Enerzijds om een goed geïnformeerde maatschappelijke discussie te kunnen voeren over eerlijk en rechtvaardig belastingbeleid. En anderzijds om de totstandkoming van adequaat internationaal gecoördineerd beleid te ondersteunen dat onwenselijke belastingpraktijken uitbant.

Over deze partner

Het onderzoeksprogramma ‘Fiscale Transparantie’ van de UvA doet wetenschappelijk onderzoek naar en bevordert de transparantie van internationale belastingconcurrentie tussen landen, in het bijzonder binnen de Europese Unie.

26/02/2019
Civitates
Civitates is een samenwerkingsverband van 16 fondsen die zich inzetten voor het versterken van...
04/09/2019
ICIJ
Journalistiek speelt een cruciale rol bij het informeren van burgers en het bieden van...