title-image

The Plastic Soup Foundation

Plastic is een bijzondere stof: het is licht en sterk en kan op talloze manieren worden gebruikt. Maar plastic heeft ook nadelen. Plastic afval belandt vaak in het milieu, waar het maar heel langzaam vergaat. Plastic afval dat in ons water komt, belandt uiteindelijk in onze zeeën en oceanen.

De Plastic Soup Foundation wil de steeds groter wordende verontreiniging van het water op aarde een halt toeroepen en wil ervoor zorgen dat er in de toekomst geen plastic meer in zee belandt. Een van de bekendste campagnes van de organisatie is Beat the Microbead (’weg met microplastic’), voor het tegengaan van gebruik van microplastics in verzorgingsartikelen als scrubs en tandpasta. Dankzij de campagne is het gebruik van microplastics inmiddels verboden in landen als de Verenigde Staten, Canada en Australië. Andere landen volgen.

Plastic afval vergaat langzaam, via het water belandt het in zeeën en oceanen. De Plastic Soup Foundation wil deze verontreiniging stoppen en ervoor zorgen dat er geen plastic meer in zee belandt.

De Plastic Soup Foundation blijft strijden tegen plasticvervuiling door nieuwe projecten op te starten en aan projecten mee te werken, zoals Ocean Clean Wash: een project tegen vervuiling door losgelaten microvezels van synthetische kleding. De organisatie weet met haar doordachte, gevatte campagnes een breed publiek aan te spreken en druk uit te oefenen op bedrijven en wetgevers overal ter wereld. De volgende stap is een onderzoek naar de mogelijke gezondheidsrisico’s van de verschillende vormen van plasticvervuiling. De Plastic Soup Foundation vermoedt dat de resultaten van dat onderzoek voor een ommekeer van dit wereldwijde probleem kunnen zorgen.

Adessium Foundation steunt de Plastic Soup Foundation al bijna sinds haar oprichting vanwege haar inzet om gezondere ecosystemen te bevorderen door verontreiniging te verminderen. De inspanningen van de Plastic Soup Foundation moeten uiteindelijk leiden tot aanzienlijk minder plastic in onze zeeën.

Over deze partner

De Plastic Soup Foundation wil de vervuiling van onze zeeën en oceanen door plastic afval een halt toeroepen. De organisatie wil voorkomen dat in de toekomst nog meer plastic in zee belandt.

05/06/2017
Greenpeace
In West-Afrika krimpt de visstand door overbevissing en klimaatverandering. Greenpeace wil een structurele oplossing...