The Good Lobby

De laatste jaren is de afstand tussen de EU en haar inwoners zichtbaar gegroeid, waardoor de democratische legitimiteit van de EU onder druk is komen te staan. Dat is problematisch, omdat veel maatschappelijke problemen die hoog op de politieke agenda staan, grensoverschrijdend zijn. Deze problemen kunnen alleen effectief worden aangepakt door samenwerking tussen landen op EU niveau.

In een democratisch bestel is het essentieel dat burgers zich hierbij betrokken voelen. Ook voor ngo’s is het een uitdaging om de Europese burger te verbinden met de Europese besluitvorming, omdat deze ngo’s veelal pan-Europees georiënteerd zijn. Bovendien is voor veel mensen de mogelijkheid van pleitbezorging voor burgers onbekend. Zij kennen slechts de politieke betrokkenheid door uitoefening van hun stemrecht of door deelname aan de politiek. Pleitbezorging (“citizen lobbying”) is een derde middel om als burger betrokken te zijn bij Europese beleidsvorming.

The Good Lobby mobiliseert inwoners uit heel Europa om hun talenten in te zetten bij Europese besluitvorming via vrijwillige samenwerkingen met non-profit organisaties. Dit soort allianties vergroot de betrokkenheid van burgers en stelt hen in staat om hun stem te laten horen in het Europese besluitvormingsproces. Hierdoor kunnen de diverse belangen van individuen en maatschappelijke groepen beter worden vertegenwoordigd. Het horen van de diverse belangen van burgers en maatschappelijke groepen verbetert de kwaliteit van Europese beleidsvorming. Daarnaast geeft The Good Lobby trainingen over pleitbezorging door heel Europa aan burgers en organisaties die opkomen voor maatschappelijke belangen. Op deze manier stelt The Good Lobby hen in staat om hun pleitbezorgingsvaardigheden verder te verbeteren.
Het werk van The Good Lobby kan een belangrijke bijdrage leveren aan de responsiviteit en de democratische legitimiteit van Europese besluitvorming. Vrijwilligers worden in staat gesteld, geënthousiasmeerd en geholpen om bij de Europese instituties voor het voetlicht te brengen wat zij van Europa verwachten via samenwerkingen met ngo’s. Dit draagt er aan bij dat maatschappelijke belangen beter vertegenwoordigd worden in het besluitvormingsproces.

Bekijk deze video over het werk van The Good Lobby.

Over deze partner

The Good Lobby (TGL) is een civiele start-up die werkzaam is in heel Europa en daarbuiten. TGL verbindt zich ertoe een stem te geven aan ondervertegenwoordigde publieke belangen door meer burgers bij het publieke proces te betrekken. TGL stimuleert het delen van vaardigheden en samenwerking tussen burgers met verschillende achtergronden, beroepen en attitudes om assertief burgerschap te bevorderen. TGL’s idee is dat burgers, ongeacht hun sociale status of geografische locatie, moeten gaan lobbyen voor het algemeen belang. In één jaar heeft TGL meer dan 400 mensen in 14 landen opgeleid, juridische en strategische hulp geboden aan 14 NGO’s en een gemeenschap van 10.000 mensen over de hele wereld ontwikkeld.

12/07/2018
International Press Institute
Het OnTheLine Project pakt het probleem van online intimidatie van journalisten aan. IPI ontwikkelt...
26/02/2019
Civitates
Civitates is een samenwerkingsverband van 16 fondsen die zich inzetten voor het versterken van...