title-image

Streetcornerwork

Als gevolg van een veelvoud aan individuele en maatschappelijke problemen dreigt een grote groep jongeren en volwassenen de verbinding met de samenleving te verliezen. Sommigen zijn deze verbinding zelfs al kwijtgeraakt. Zij zijn niet (meer) in staat om zelf de juiste hulp te zoeken. Het gaat hier bijvoorbeeld om dak- en thuislozen, alcohol- en drugsverslaafden en mensen met psychiatrische problematiek.

De organisatie Streetcornerwork werkt al meer dan 40 jaar aan de positieverbetering van deze mensen. Professionals van Streetcornerwork zoeken mensen die hulp nodig hebben actief op in hun leefwereld. Deze professionals bieden indien nodig laagdrempelige en praktische hulp: ze brengen samen met deze kwetsbare mensen de problemen in kaart en werken samen aan oplossingen. Eventueel schakelen ze gespecialiseerde instellingen in en fungeren zij als intermediair tussen de doelgroep van het straathoekwerk en de reguliere hulpverlening. Streetcornerwork biedt haar doelgroep een nieuw perspectief door samen te werken aan een stabiele leefsituatie. Tegelijkertijd draagt de organisatie bij aan versterking van de sociale cohesie, leefbaarheid en veiligheid in de wijk.

Five boys gathering on the street
Als gevolg van een veelvoud aan individuele en maatschappelijke problemen verliest een grote groep jongeren en volwassenen de verbinding met de samenleving. Streetcornerwork werkt aan de positieverbetering van deze mensen.

Het straathoekwerk is in de jaren zestig vanuit de Verenigde Staten naar Nederland overgewaaid. Dit was een antwoord op overlast veroorzakende groepen die op straat hingen. Als werkwijze staat straathoekwerk aan de basis van een aantal belangrijke hedendaagse benaderingen in het sociaal werk, zoals het ambulant jongerenwerk.

Er zijn belangrijke aanwijzingen dat het straathoekwerk een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van leven van de doelgroep én dat de methode effect heeft op de omgeving. Deze bijdrage is echter nog niet eerder onderzocht. Met ondersteuning van Adessium Foundation voert het lectoraat Youth Spot (Hogeschool van Amsterdam) in opdracht van Streetcornerwork een praktijkgericht resultatenonderzoek uit. Dit onderzoek richt zich op de effecten die de straathoekwerkmethodiek heeft op jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties en op hun omgeving. De uitkomsten van het onderzoek zijn belangrijk voor de ontwikkeling van Streetcornerwork, en zullen tegelijkertijd door de Hogeschool van Amsterdam gebruikt worden om hun lesprogramma voor sociaal werkers aan te passen. Het onderzoek voorziet in een behoefte omdat er ook internationaal nog nooit effectonderzoek is uitgevoerd naar het straathoekwerk. De methodiek straathoekwerk wordt inclusief praktijkvoorbeelden, literatuur en effectonderzoek beschreven in een handboek met als werktitel: “Methodiek Straathoekwerk”.

Over deze partner

Streetcornerwork werkt aan de positieverbetering van mensen (jong én volwassen) die door een veelvoud aan individuele en maatschappelijke problemen de relatie met de samenleving kwijt zijn of deze dreigen te verliezen. Streetcornerwork bevordert een stabiele leefsituatie en biedt nieuw perspectief voor deze groep. Tegelijkertijd draagt de organisatie bij aan versterking van sociale cohesie, leefbaarheid en veiligheid in de wijk.

26/06/2017
Stichting Life Goals
Voor mensen in de maatschappelijke opvang is het vaak moeilijk om in beweging te...
15/10/2017
Nederlands Debat Instituut
Stichting Nederlands Debat Instituut ontwikkelt speelse debat-activiteiten die jongeren de noodzakelijke competenties leren om...