Verhalen over de staat van de Middellandse Zee – Nieuw initiatief van Earth Journalism Network

Verhalen over de staat van de Middellandse Zee – Nieuw initiatief van Earth Journalism Network

Onze partner Earth Journalism Network (EJN) is gestart met een nieuw tweejarig project: het Mediterranean Media Initiative. Dit initiatief traint en verbindt journalisten in Noord-Afrika en Zuid-Europa om samen onderzoek te doen naar hoe de Middellandse Zee beheerd en beschermd wordt.

Wateren onder druk

Een recente schatting is dat meer dan 87% van de mediterrane visbestanden overbevist zijn. Overbevissing heeft het fragiele evenwicht van mariene ecosystemen ernstig verstoord. Voldoende media-aandacht is onontbeerlijk om het brede publiek en beleidsmakers te overtuigen van het belang van wet- en regelgeving die deze kwetsbare ecosystemen beschermt. Helaas is deze media-aandacht in de regio rond de Middellandse Zee niet vanzelfsprekend. EJN gaat daarom journalisten helpen om de verhalen te produceren.

Onafhankelijke reportages

EJN stimuleert journalisten met zogenoemde story grants  – financiering om een verhaal te maken – om onafhankelijke reportages te produceren over de huidige staat van de Middellandse Zee, mogelijke technologische innovaties te belichten, en criminaliteit en corruptie te onderzoeken. De journalisten gaan aan de slag met onderwerpen als ‘biodiversiteitsverlies in de Middellandse Zee’, ‘bedreigde mariene soorten’, ‘illegale visserij’ en ‘de impact van bodemroerende visserij’. EJN bouwt binnen het project ook partnerschappen op met gevestigde en opkomende media en werkt aan een netwerk van Frans-, Spaans-, Arabisch- en Engelstalige journalisten en experts.

Ons programma Mens & Natuur

Binnen ons programma Mens & Natuur schenken we bijzondere aandacht aan de Middellandse Zee, de meest overbeviste zee ter wereld. Om de biodiversiteit van deze regio te beschermen, richten we ons onder andere op het creëren van beschermde gebieden op zee en het verduurzamen van de visserij. Wij ondersteunen EJN omdat de media-aandacht ook het werk van andere organisaties kan versterken. Bijvoorbeeld organisaties die campagnes voeren tegen overbevissing en illegale visserij. Ook willen we graag de kennis van de lokale journalistiek op deze thema’s vergoten.

11/03/2022
Baanbrekend resultaat in strijd tegen plastic vervuiling
Een baanbrekend resultaat voor onze partners die vechten tegen plastic vervuiling. Woensdag 2 maart...