Stichting van Schulden naar Kansen: armoedebestrijding onder een nieuwe naam

Stichting van Schulden naar Kansen: armoedebestrijding onder een nieuwe naam

“Stichting van Schulden naar Kansen” luidt sinds 1 mei 2018 de nieuwe naam van onze partner Delta Lloyd Foundation. De stichting wil in vijf jaar armoede die wordt veroorzaakt door probleemschulden terugdringen in Amsterdam, Arnhem, Rotterdam en Zwolle. Daartoe ondersteunt de stichting lokale maatschappelijke projecten die de deelnemers financiële kennis en vaardigheden bijbrengen om uit de schulden te komen en te blijven.

Het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam voert een meerjarig effectonderzoek uit. Uit de onderzoeksresultaten over 2017 blijkt dat 23% van de respondenten die bij de start van een project een schuld heeft, na afloop schuldvrij is. De gemiddelde schuld van een flink aantal deelnemers is significant afgenomen van €13.149 naar €7.282. Deelnemers ervaren ook een ontwikkeling in hun financiële vaardigheden. Ze kunnen beter omgaan met geld, of het lukt hen beter om hun uitgaven bij te houden. De resultaten van het project- en deelnemersonderzoek zijn te vinden in het jaarverslag en op de website van de stichting: www.vanschuldennaarkansen.nl.

Adessium Foundation ondersteunt het programma voor een meerjarige periode in Amsterdam en Rotterdam, vanwege de omvang van de problematiek in deze steden en het belang van effectieve schuldpreventie. De samenwerking maakt het mogelijk om projecten op wijkniveau duurzaam te ondersteunen en van impactmetingen te voorzien.

Adessium-VSNK-header
31/05/2018
VSNK – “Van Schulden naar Kansen”
Armoede als gevolg van probleemschulden vormt een groot maatschappelijk probleem. Het programma Van Schulden...
04/06/2018
Coalitie tegen seksuele kinderuitbuiting
Het tegengaan van seksuele uitbuiting van kinderen en jongeren vraagt om een veelomvattend en...