title-image

Stichting Kinderpostzegels Nederland

Zo’n 7000 kinderen tot 18 jaar verblijven in de vrouwenopvang of de maatschappelijke opvang. Zij zijn vaak slachtoffer geweest van kindermishandeling of getuige van huiselijk geweld. Veel kinderen kampen hierdoor met posttraumatische klachten en hebben deskundige begeleiding nodig voor het verwerken van hun ervaringen. Deze kinderen krijgen vaak niet de nodige zorg en (specialistische) begeleiding die zij nodig hebben. Zij zijn geen zelfstandig cliënt, omdat zij met (één van) hun ouders meekomen naar de opvang.

Stichting Kinderpostzegels Nederland, in coalitie met Augeo, Kans Fonds en Het Vergeten Kind, pleit voor een eigen cliëntpositie van kinderen in de opvang. Alleen zo kan voor elk kind een eigen intake, actieplan en passende zorg gerealiseerd worden. De coalitie agendeerde dit pleidooi bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. In februari 2017 nam de Tweede Kamer kamerbreed een door de coalitie voorbereide motie aan. Deze stelt dat gemeenten zorg moeten dragen voor specifieke begeleiding voor ieder kind in de opvang, met een eigen cliëntpositie voor deze kinderen. De gemeenten worden aangespoord om bij de opvang van vrouwen nadrukkelijk de positie van het kind te waarborgen en financiële ondersteuning te realiseren. Krachtenbundeling in coalitieverband betekende een sterkere lobbypositie, die leidde tot de aangenomen motie.

Zeker bij lobbyactiviteiten is samenwerking met andere actoren bijna een voorwaarde voor succes. Met het aannemen van de motie in de Tweede Kamer zijn we er niet; gemeentes zijn nu aan zet. Burgemeester Lenferink van Leiden is bereid gevonden de gemeentes aan te sporen. De jongerengroepen van Kinderpostzegels, Augeo en Het Vergeten Kind hebben, samen, hun verhalen vastgelegd in een prachtig boek waarmee het pleidooi voor meer bescherming en begeleiding ondersteund wordt. Samenwerken met jongeren uit de doelgroep en hen een stem geven is een succesfactor. Samenwerken met de opvanginstellingen en hun koepelorganisatie, de Federatie Opvang, is een andere succesfactor.

In deze coalitie ondersteunt Adessium Foundation Kinderpostzegels.

Over deze partner

In het programma ‘Veilige Toekomst’ streeft Stichting Kinderpostzegels Nederland naar de verbetering van de leefomstandigheden en ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen in deze opvang. Voorop staat een veilige, kindvriendelijke omgeving voor kinderen in de opvang met deskundige en adequate hulpverlening. Daarnaast wordt gestreefd naar politieke bewustwording en belangenbehartiging. De coalitie van Kinderpostzegels, Augeo, Kans Fonds en Het Vergeten Kind treedt hierbij op als belangenhartiger voor deze doelgroep.

15/10/2017
Nederlands Debat Instituut
Stichting Nederlands Debat Instituut ontwikkelt speelse debat-activiteiten die jongeren de noodzakelijke competenties leren om...
31/05/2018
VSNK – “Van Schulden naar Kansen”
Armoede als gevolg van probleemschulden vormt een groot maatschappelijk probleem. Het programma Van Schulden...