title-image

Stichting de Noordzee

Een groot deel van ons land wordt gevormd door het Nederlandse deel van de Noordzee. Dit is van oudsher een belangrijke factor voor onze economie, ook in de toekomst zal dat zo zijn. Tegelijkertijd is de Noordzee ons grootste natuurreservaat, met een grote diversiteit aan zeeleven. Het ecosysteem staat echter onder druk door menselijke activiteiten. Door op een meer duurzame wijze om te gaan met de Noordzee kan meer winst worden bereikt voor mens en natuur.

Stichting De Noordzee (SDN) werkt samen met diverse bedrijven om vervuiling van de Noordzee en haar stranden tegen te gaan. Met een doelgerichte aanpak en advocacy werk wil de stichting er voor zorgen dat toekomstige generaties kunnen blijven genieten van schone stranden en een gezonde Noordzee.

Het ecosysteem van de Noordzee staat onder druk. Stichting De Noordzee (SDN) werkt samen met diverse bedrijven om vervuiling van de Noordzee en haar stranden tegen te gaan.

Een van de projecten voor een schone en gezonde Noordzee is ‘Noordzee Nettenvrij’. Dit project beoogt de vervuiling in de Noordzee door vistuig zoals netten en touwen te verminderen. Het uitgangspunt van dit project is de vervuiling aan te pakken bij de bron.

Door op een directe manier met vissers in gesprek te gaan, door bij hen aan boord te gaan en het organiseren van bijeenkomsten met andere betrokkenen vergroot SDN bewustwording rond het probleem. Tegelijkertijd worden visnetten op een effectievere manier ingezameld. De vissers kunnen hun oude netten inleveren in de haven, waarna ze gerecycled worden tot duurzaam textiel. Op deze manier krijgen oude visnetten nieuwe waarde. Vissers zijn zich meer bewust van de problematiek en er worden hen mogelijkheden geboden om zelf iets te doen tegen vervuiling door visnetten. Het project heeft een ambitieus doel: over drie jaar moet het aantal Nederlandse netten in de Noordzee zijn gehalveerd.

Adessium Foundation steunt Stichting De Noordzee vanwege het grote belang van het bescherming van belangrijke natuurgebieden en het tegengaan van vervuiling.

Over deze partner

Stichting De Noordzee beschermt het leven in de Noordzee. Het doel is een schone, gezonde Noordzee met een goed functionerend ecosysteem. De stichting streeft naar meer betrokkenheid van Nederlanders, meer bewustwording over de problematiek en meer waardering voor de flora en fauna in de Noordzee.

09/06/2017
Marilles Foundation
De ecosystemen van de Balearen staan flink onder druk, vooral door overbevissing en massatoerisme....
28/06/2017
African Parks
Afrika's biodiversiteit en natuurlijke systemen worden extreem bedreigd. African Parks ontwikkelde in een publiek-privaat...