title-image

Sterk Huis

Sterk Huis

In Nederland zijn jaarlijks meer dan 100.000 kinderen slachtoffer van mishandeling. Deze kinderen lijden onder fysiek geweld, seksueel misbruik, verwaarlozing of een combinatie hiervan. Achter de cijfers van slachtoffers van kindermishandeling schuilt vaak een opeenstapeling van problemen. Deze worden dikwijls van generatie op generatie doorgegeven. Om deze cirkel te doorbreken is een preventieve aanpak een stap in de goede richting. Dat doet het project Smart Start.

Sterk Huis helpt kinderen, jongeren, mannen, vrouwen en gezinnen die te maken hebben met complexe problemen. Sterk Huis biedt hulp en opvang bij opgroei- en opvoedingsproblemen, veiligheid- en ontwikkelingsproblemen en geweld in afhankelijkheidsrelaties. De organisatie zet de opgedane kennis over deze complexe problemen en kwetsbare situaties in voor het vroeger signaleren van risico’s en voor het voorkomen van grotere problemen.

In het project Smart Start wordt een aanpak ontwikkeld die beschikbare data en kennis in de natuurlijke omgeving van kinderen en gezinnen gebruikt en verbindt. Hiermee worden problemen en de risico’s bij het ontstaan van complexe problemen voorspeld en voorkomen. Met deze voorspellende kennis wordt signalering en hulpverlening op scholen, bij huisartsen en in wijken verbeterd en kan er eerder ingegrepen worden wanneer kinderen in kwetsbare situaties belanden. Sterk Huis werkt hiervoor samen met CentERdata, Datascience Center Tilburg en de Regio Hart van Brabant.

Adessium steunt Sterk Huis omdat wij vinden dat iedereen recht heeft op een veilig en zelfstandig leven.

Over deze partner

Sterk Huis is er voor iedereen die hulp zoekt bij problemen op het gebied van belangrijke opvoedings- en ontwikkelingsvragen. Sterk Huis biedt een warme en veilige omgeving waar mensen in crisis tot rust kunnen komen, zodat er gezamenlijk kan worden gebouwd aan een veilig en zelfstandig vervolg van hun leven. Sterk Huis ziet het als een maatschappelijke opdracht om grote problemen in gezinnen eerder in beeld te krijgen en om intergenerationele problematiek te doorbreken.

15/05/2019
Respect Education Foundation
Een sociaal veilige leer- en leefomgeving is de belangrijkste randvoorwaarde voor een goede ontwikkeling...
05/07/2019
Villa Pinedo
Villa Pinedo is er voor alle kinderen die nu negatieve gevolgen ondervinden van de...