Partner
Villa Pinedo

Villa Pinedo is er voor alle kinderen die nu negatieve gevolgen ondervinden van de echtscheiding van hun ouders en stimuleert ouders om in een zo vroeg mogelijk stadium van de scheiding te kijken door de ogen van de kinderen.

Partner
Sterk Huis

Het project Smart Start van Sterk Huis ontwikkelt kennis en instrumentarium voor betere hulpverlening aan jongeren en volwassenen. Resultaten worden geschikt gemaakt voor opschaling naar een landelijk overdraagbare aanpak.

Nieuws
Critical Mass – De Angstfabriek

De Angstfabriek laat middels een interactieve tentoonstelling zien hoe angst ons in de greep heeft, maar toont ook hoe we op angst kunnen reageren.

Partner
Respect Education Foundation

Een sociaal veilige leer- en leefomgeving is de belangrijkste randvoorwaarde voor een goede ontwikkeling van jongeren én de samenleving om hen heen. REF helpt scholen dit doel te realiseren.

Nieuws
Voedselbanken bereiken meer mensen

Voedselbanken gaan actief op zoek naar mensen die honger hebben. Ze willen drempels verlagen en taboes doorbreken om zo meer mensen die het nodig hebben te kunnen helpen.

Partner
Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie

LSTA geeft kwalitatieve en effectieve ondersteuning aan mensen met administratieve en/of financiële problemen door geschoolde vrijwilligers en coördinatoren.

Nieuws
Dutch Cell Dogs wint Dutch Pet Award 2018

De jury prees de organisatie voor de begeleiding van gedetineerden bij het trainen van asielhonden, wat voor beide partijen tot een beter toekomstperspectief leidt, zowel de gedetineerde als de hond.

Nieuws
Koning stapt in de Tijdmachine

De koning ging bij Stichting De Tijdmachine in gesprek en zag hoe deze organisatie samen met ouderen, zorg- en welzijnsprofessionals, vrijwilligers en samenwerkingspartners ervoor zorgt dat mensen waardig oud kunnen worden op eigen wijze.

Partner
Fonds Bijzondere Noden Rotterdam

Jaarlijks belanden duizenden Rotterdamse huishoudens in een urgente financiële noodsituatie. Het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam springt bij door middel van een eenmalige, financiële gift in acute noodsituaties.

Nieuws
Stop de Carrousel

De film ALICIA gaat over een meisje dat slachtoffer is van een systeem dat kinderen uit huis plaatst, maar vervolgens geen beter alternatief biedt. Het resulteerde in een Manifest dat is aangeboden aan de minister.

Partner
IMC Weekend School on Tour

Nieuwkomerskinderen komen in een schakelklas, waar zij in één jaar de Nederlandse taal leren om daarna door te stromen naar reguliere scholen. IMC Weekendschool biedt elke week één dagdeel weekendschool onderwijs aan.

Partner
Dutch Cell Dogs

Een gevangene die een lastige hond tot een fijn huisdier traint, traint in feite ook zichzelf. Dutch Cell Dogs is een programma waarin mens en dier elkaar helpen om een plek in de samenleving te hervinden.

Nieuws
Campagne aangiftebereidheid slachtoffers seksuele uitbuiting

Jonge meisjes die slachtoffer zijn geworden van seksuele uitbuiting doen vaak geen aangifte blijkt uit rapport van CKM. De campagne ‘maak het zichtbaar’ wil de aangiftebereidheid van slachtoffers vergroten.

Partner
Coalitie tegen seksuele kinderuitbuiting

Het tegengaan van seksuele uitbuiting van kinderen en jongeren vraagt om een veelomvattend en ambitieus programma, gericht op systemische verandering. De Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting werkt met zo’n programma.

Nieuws
Stichting van Schulden naar Kansen: armoedebestrijding onder een nieuwe naam

“Stichting van Schulden naar Kansen” luidt sinds 1 mei 2018 de nieuwe naam van onze partner Delta Lloyd Foundation. De stichting wil in vijf jaar armoede die wordt veroorzaakt door probleemschulden terugdringen in Amsterdam, Arnhem, Rotterdam en Zwolle.

Partner
VSNK – “Van Schulden naar Kansen”

Armoede als gevolg van probleemschulden vormt een groot maatschappelijk probleem. Het programma Van Schulden Naar Kansen (VSNK) wil het aantal huishoudens in armoede en probleemschulden in vijf jaar fors verminderen.

Partner
Stichting Kinderpostzegels Nederland

Zo’n 7000 kinderen tot 18 jaar verblijven in de vrouwenopvang of de maatschappelijke opvang. Stichting Kinderpostzegels Nederland, in coalitie anderen, pleit voor een eigen cliëntpositie van kinderen in de opvang.

Partner
Nederlands Debat Instituut

Stichting Nederlands Debat Instituut ontwikkelt speelse debat-activiteiten die jongeren de noodzakelijke competenties leren om in een democratie mee te kunnen draaien. Onderwerp van de debatten zijn actuele maatschappelijke dilemma’s.

Partner
Streetcornerwork

Als gevolg van een veelvoud aan individuele en maatschappelijke problemen verliest een grote groep jongeren en volwassenen de verbinding met de samenleving. Streetcornerwork werkt aan de positieverbetering van deze mensen.

Partner
Stichting Life Goals

Voor mensen in de maatschappelijke opvang is het vaak moeilijk om in beweging te blijven. Stichting Life Goals brengt door sport kwetsbare mensen in beweging, zoals met de Dutch Street Cup, een interstedelijk straatvoetbalfestival.

Partner
Dokters van de Wereld

In Nederland is het voor mensen zonder geldige verblijfspapieren problematisch om zonder bemiddeling medisch zorg te verkrijgen. Dokters van de Wereld helpt deze ongedocumenteerden om hun zelfredzaamheid binnen de Nederlandse gezondheidszorg te vergroten.

Partner
Het Leger des Heils

Het Leger des Heils helpt gezinnen met complexe en ernstige problemen met behulp van gezinscoaches. Naast de inzet van deze hulpverleners wordt er ook gewerkt met kindercoaches die er uitsluitend voor het kind zijn.