Adessium Foundation zet zich in voor een samenleving waarin mensen respectvol en betrokken met elkaar samenleven SOCIALE INITIATIEVEN
PROJECTEN
THEMA'S
We werken aan een maatschappij die zich kenmerkt door medemenselijkheid en solidariteit SOCIAL INITIATIVES
PROJECTS
THEMES
We ondersteunen initiatieven die mensen helpen te ontkomen aan armoede en isolement en bevorderen zelfredzaamheid SOCIALE INITIATIEVEN
PROJECTEN
THEMA'S
Ook bieden we directe hulp aan mensen in kwetsbare situaties SOCIALE INITIATIEVEN
PROJECTEN
THEMA'S