Fonds Bijzondere Noden Rotterdam

Jaarlijks belanden duizenden Rotterdamse huishoudens in een urgente financiële noodsituatie. Het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam springt bij door middel van een eenmalige, financiële gift in acute noodsituaties.

Stop de Carrousel

The film ALICIA gaat over een meisje dat slachtoffer is van een systeem dat kinderen uit huis plaatst, maar vervolgens geen beter alternatief biedt. Het resulteerde in een Manifest dat is aangeboden aan de minister.

IMC Weekend School on Tour

Nieuwkomerskinderen komen in een schakelklas, waar zij in één jaar de Nederlandse taal leren om daarna door te stromen naar reguliere scholen. IMC Weekendschool biedt elke week één dagdeel weekendschool onderwijs aan.

Campagne vergroten aangiftebereidheid slachtoffers seksuele uitbuiting

Jonge meisjes die slachtoffer zijn geworden van seksuele uitbuiting doen vaak geen aangifte blijkt uit rapport van CKM. De campagne ‘maak het zichtbaar’ wil de aangiftebereidheid van slachtoffers vergroten.

Dutch Cell Dogs

Een gevangene die een lastige hond tot een fijn huisdier traint, traint in feite ook zichzelf. Dutch Cell Dogs is een programma waarin mens en dier elkaar helpen om een plek in de samenleving te hervinden.

Coalitie tegen seksuele kinderuitbuiting

Het tegengaan van seksuele uitbuiting van kinderen en jongeren vraagt om een veelomvattend en ambitieus programma, gericht op systemische verandering. De Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting werkt met zo’n programma.

Stichting van Schulden naar Kansen: armoedebestrijding onder een nieuwe naam

“Stichting van Schulden naar Kansen” luidt sinds 1 mei 2018 de nieuwe naam van onze partner Delta Lloyd Foundation. De stichting wil in vijf jaar armoede die wordt veroorzaakt door probleemschulden terugdringen in Amsterdam, Arnhem, Rotterdam en Zwolle.

VSNK – “Van Schulden naar Kansen”

Armoede als gevolg van probleemschulden vormt een groot maatschappelijk probleem. Het programma Van Schulden Naar Kansen (VSNK) wil het aantal huishoudens in armoede en probleemschulden in vijf jaar fors verminderen.

Stichting Kinderpostzegels Nederland

Zo’n 7000 kinderen tot 18 jaar verblijven in de vrouwenopvang of de maatschappelijke opvang. Stichting Kinderpostzegels Nederland, in coalitie anderen, pleit voor een eigen cliëntpositie van kinderen in de opvang.

Fonds Slachtofferhulp

Vele Nederlanders maken een traumatische ervaring mee als gevolg van een misdrijf, seksueel geweld of ernstig verkeersongeluk. Het Pieter van Vollenhoven Noodhulpfonds van het Fonds Slachtofferhulp helpt mensen direct, vaak dezelfde dag nog.

Nederlands Debat Instituut

Stichting Nederlands Debat Instituut ontwikkelt speelse debat-activiteiten die jongeren de noodzakelijke competenties leren om in een democratie mee te kunnen draaien. Onderwerp van de debatten zijn actuele maatschappelijke dilemma’s.

Streetcornerwork

Als gevolg van een veelvoud aan individuele en maatschappelijke problemen verliest een grote groep jongeren en volwassenen de verbinding met de samenleving. Streetcornerwork werkt aan de positieverbetering van deze mensen.

Stichting Life Goals

Voor mensen in de maatschappelijke opvang is het vaak moeilijk om in beweging te blijven. Stichting Life Goals brengt door sport kwetsbare mensen in beweging, zoals met de Dutch Street Cup, een interstedelijk straatvoetbalfestival.

Dokters van de Wereld

Medische zorg is geen privilege maar een mensenrecht. Toch zijn er wereldwijd miljoenen mensen waarvoor medische zorg onbereikbaar is als ze ziek worden. In Nederland is de toegang tot zorg voor mensen zonder geldige verblijfspapieren problematisch. In de praktijk blijkt het lastig voor hen om [...]

Het Leger des Heils

Het Leger des Heils is het laatste vangnet voor mensen die nergens meer terecht kunnen. Met professionele hulpverleners helpt het Leger des Heils jaarlijks ruim 37.000 mensen met complexe problemen. Deze mensen kunnen niet meer zelfstandig functioneren of zij kunnen zich onvoldoende ontwikkelen. De organisatie [...]