Saskia van den Dool verlaat Adessium Foundation per 1 mei 2023

Saskia van den Dool verlaat Adessium Foundation per 1 mei 2023

Na vijfeneenhalf jaar nemen wij afscheid van onze algemeen directeur, Saskia van den Dool. Saskia gaat een nieuwe uitdaging aan en richt zich nog meer op de thema’s die haar na aan het hart liggen.

Saskia heeft de afgelopen periode veel energie gestoken in Adessium. Zij begon haar loopbaan bij Adessium in 2017 als programmadirecteur. Ze versterkte de samenwerking, zowel intern als extern, en was nauw betrokken bij diverse samenwerkingsverbanden met andere fondsen. Gedurende deze tijd heeft ze een belangrijke bijdrage geleverd om meer focus te brengen in de programma’s van Adessium.

Saskia was de afgelopen tweeënhalf jaar algemeen directeur van Adessium. In deze rol heeft zij de ontwikkeling en aanpak van de organisatie verder vorm gegeven. Ze was de drijvende kracht achter enkele programma-overstijgende initiatieven die Adessium ontwikkelde, besteedde aandacht aan de organisatieontwikkeling bij onze partners en aan Adessium als lerende organisatie.

We nemen afscheid van een bevlogen directeur en voortrekker die onze projecten, programma’s en team verder heeft uitgebouwd. We zijn Saskia enorm dankbaar voor haar inzet en wensen haar veel succes bij haar toekomstige inspanningen.

21/04/2022
Jaarbericht 2021: de krachtige connecties van onze partners
Met gepaste trots presenteren wij ons Jaarbericht 2021. We geven hierin een impressie van...
30/05/2023
Onze partnerorganisaties in Turkije en Noord-Syrië – Steun slachtoffers aardbevingen
Na de aardbevingen in Turkije en Noord-Syrië ontstond wereldwijd een groot gevoel van solidariteit....