Rogier van der Weerd benoemd als algemeen directeur – “De missie van Adessium is nóg urgenter geworden”

Rogier van der Weerd benoemd als algemeen directeur – “De missie van Adessium is nóg urgenter geworden”

Rogier van der Weerd is teruggekeerd bij Adessium Foundation en benoemd als algemeen directeur. Na een onderbreking van drie jaar, waarin hij een masteropleiding Artificial Intelligence voltooide en onder meer werkzaam was bij TNO, zal hij samen met directeur programma’s Martijn Meijer het directieteam vormen. Rogier was in de periode 2009-2020 in verschillende rollen werkzaam bij Adessium. Daarvoor werkte hij zo’n tien jaar als strategie- en organisatieadviseur, eerst bij Monitor Group (nu onderdeel van Deloitte) en later bij Boer & Croon. Van oorsprong is hij ingenieur lucht- en ruimtevaarttechniek.

 

Welke ervaringen heb je de afgelopen jaren opgedaan?

“De grote drijfveer om weer te gaan studeren drie jaar geleden was mijn nieuwgierigheid naar ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie. De tweejarige masteropleiding aan de Universiteit van Amsterdam heeft me inzicht gegeven in de fundamenten van AI. Denk bijvoorbeeld aan wiskunde, kansrekening en causaliteit. Daarnaast heb ik me verdiept in de verschillende toepassingsgebieden, zoals het gebruik van taalmodellen en computer vision – kort gezegd de manier waarop objecten en personen in video’s en beelden worden geïdentificeerd. Ik was met name geïnteresseerd in maatschappelijke toepassingen. Mijn afstudeerwerk deed ik bij het AI-lab van de Nederlandse Politie en dat bracht me op het pad naar de unit defensie & veiligheid van TNO. Daar heb ik met verschillende nationale veiligheidsorganisaties samengewerkt aan de implementatie van technologische innovaties, waaronder AI en robotica.”

Hoe heb je Adessium de afgelopen jaren gevolgd?

“Ik ben zeer begaan gebleven met de missie en doelstellingen van de organisatie. Mondiale, Europese en nationale ontwikkelingen in de afgelopen jaren hebben de missie van Adessium urgenter gemaakt. Met wat meer afstand besefte ik des te meer hoe bijzonder de organisatie is en dat Adessium een relevante rol te spelen heeft. In de kern draait dat om het vooropstellen van het algemeen belang in de maatschappij, met oog voor de staat van de natuur en het milieu en het zorgdragen voor elkaar. Ook de rol van digitalisering en technologie zoals AI – met zowel kansen als bedreigingen voor de samenleving – is een aspect van die veelzijdige missie. De mogelijkheid om oplossingsgericht maatschappelijk initiatief aan te jagen is uniek en ik beschouw het als een voorrecht om hieraan bij te mogen dragen.”

Wat zijn je plannen voor Adessium?

“Op korte termijn verdiep ik me in de nieuwe paden die zijn ingeslagen en maak ik kennis met nieuwe partijen waarmee Adessium samenwerkt. Bijvoorbeeld op het gebied van chemische verontreiniging en de impact daarvan op het milieu en publieke gezondheid. Ik zie ernaar uit om in samenwerking met onze oprichters, bestuur, team en externe partners de prioriteiten voor de komende jaren op te tekenen. Ik wil daarbij vooral de unieke werkwijze van Adessium bestendigen. Het belang van een ‘geïnformeerde samenleving’ – denk aan de steun voor onderzoeksjournalistiek als vorm van waarheidsvinding en duiding van maatschappelijke onderwerpen – vormt daarbij een belangrijk fundament. Met de opkomst van synthetische media, deep fakes en mis/desinformatie zal objectieve en onafhankelijke verificatie nog belangrijker worden. Dit heeft z’n weerslag op alle andere thema’s waar Adessium aan werkt. Adessium is nog relatief jong, maar is ondertussen wel volwassen aan het worden. We zijn in een positie waarin we coalities en nieuwe initiatieven kunnen helpen opzetten, samen met externe partners. Daarbij kunnen we doorbouwen op successen uit het recente verleden.”

08/06/2023
Jaarbericht 2022 – De creativiteit en het doorzettingsvermogen van onze partners
In dit Jaarbericht vertellen 19 partnerorganisaties hun verhaal over 2022, een dwarsdoorsnede van onze...