Richting een eerlijke prijs voor vliegen?

Richting een eerlijke prijs voor vliegen?

Vliegen is een van de meest vervuilende manieren van transport en heeft daarnaast een grote impact op de leefomgeving. Toch groeit de luchtvaart hard, mede omdat vliegen in feite ‘oneerlijk goedkoop’ is. Op vliegtickets en kerosine worden geen belastingen geheven. Dat is het gevolg van internationale afspraken uit 1944, bedoeld om de luchtvaart te stimuleren. Natuur & Milieu en de Milieufederatie Noord-Holland vinden belastingvrij vliegen niet meer van deze tijd.

Uit onderzoek van deze organisaties blijkt dat indien de luchtvaart net zo belast zou worden als alle andere sectoren, dus inclusief accijns op kerosine en btw op vliegtickets, de prijs van een vliegticket 35% hoger zou liggen. Daar komt nog eens een prijsstijging van 28% bij als ook de kosten van schade door vliegen aan klimaat, luchtkwaliteit en gezondheid doorberekend zou worden. De echte prijs van een vliegticket zou dus 63% hoger moeten zijn dan nu het geval is.

Hoewel Nederland met de aankondiging van een ticketbelasting van € 7,- per 2021 slechts een kleine stap zet, lijkt het pleidooi voor een eerlijker prijs te resoneren binnen de coalitie. In juni 2019 organiseerde staatssecretaris Mr. Snel (Ministerie van Financiën) een High-Level conferentie over o.a. het belasten van kerosine door Europese landen; dat indien ingevoerd, een belangrijke trendbreuk zal vormen voor het luchtvaartbeleid in Nederland.

Adessium Foundation ondersteunt de campagne ‘Eerlijk over Vliegen’ van Natuur&Milieu en de Milieufederatie Noord-Holland om een evenwichtig en goed geïnformeerd debat over de toekomst van de luchtvaart in Nederland mogelijk te maken. Alleen door een op feiten gebaseerde discussie kunnen politieke besluiten genomen worden voor een toekomstbestendige luchtvaart binnen de grenzen van de leefbaarheid en het milieu.

Natuur&Milieu, Europese luchtvaartbelasting: wacht niet op consensus maar start met kopgroep Persbericht

NRC Opbrengst vliegtaks kan Europees vervoer vergroenen  Nieuwsartikel

Angst voor krimp luchtvaart is ongegrond Persbericht

Moet de luchtvaart groeien om onze welvaart te behouden? Een kritische analyse van veelgehoorde argumenten Rapport

19/12/2018
EU bereikt akkoord over verbod op wegwerpplastic
Het Europees Parlement en de EU-lidstaten bereikten overeenstemming over een verbod op wegwerpplastic en...
30/08/2019
Aanbevelingen voor duurzaamheid van verpakkingen in de supermarkt
Onderzoek van Natuur & Milieu levert concrete aanbevelingen aan zowel de overheid als het...