title-image

Rewilding Europe

Herstel van ecosystemen in Europa

De natuur moet niet alleen worden beschermd, ze moet ook worden hersteld. Veel ecosystemen – de basis van onze natuurlijke rijkdom – zijn verstoord. Rewilding is een vernieuwende manier van natuurbehoud en biedt een historische kans om onze natuurlijke landschappen te herstellen. Hierbij gaat het erom de natuur voor zichzelf te laten zorgen, natuurlijke processen land en zee te laten vormen, beschadigde ecosystemen te verbeteren en aangetaste landschappen te herstellen.

Rewilding creëert door middel van natuurlijke processen wildere, meer biodiverse habitats. Adessium financiert sinds 2014 het Rewilding project in het Velebitgebergte in Kroatië. In de eerste fase maakte de financiering het opzetten van het project mogelijk, in de huidige tweede fase is onze steun bedoeld om belangrijke stakeholders uit te dagen en te overtuigen om de rewilding-filosofie over te nemen en de impact ervan te vergroten. Het uiteindelijke doel van het project is om beleid te veranderen en geldstromen in bestaande economieën om te buigen naar een manier die gunstig is voor de Europese natuur.

Deze strategie van schaalvergroting zal niet alleen in Velebit worden geïmplementeerd, maar ook in andere rewilding gebieden in andere delen van Europa. Daar hebben lokale gemeenschappen en autoriteiten aangegeven geïnteresseerd te zijn in het ontwikkelen van een lokale natuur-inclusieve economie door het verbinden en versterken van beschermde gebieden. De centrale Apennijnen in Italië is één van deze gebieden, waar nieuwe ecologische verbindingszones tussen beschermde gebieden de bedreigde Marsicaanse bruine beer, een inheemse ondersoort in de regio, toegang geven tot nieuwe leefgebieden.

Sinds 2011 is Adessium Foundation partner van Rewilding Europe. Met de steun van Adessium heeft Rewilding Europe een infrastructuur gerealiseerd voor de ontwikkeling van economische verdienmodellen in verschillende natuurgebieden. Bovendien heeft Adessium bijgedragen aan specifieke projecten zoals het Velebit rewilding gebied, een uitgestrekt berggebied in Kroatië. Dit is één van de tien grote landschappen waar Rewilding Europe de verbinding van de moderne samenleving met de wilde natuur in de praktijk wil brengen.

Over deze partner

Rewilding Europe wil van Europa een wilder gebied maken, met meer ruimte voor wilde natuur, dieren in het wild en natuurlijke processen. De organisatie brengt de variëteit van het leven terug en stimuleert nieuwe manieren voor wildernistoerisme. Dit laat mensen genieten van de natuur en vormt een bron van werkgelegenheid en inkomsten.

31/05/2018
BLUE
De Eolische archipel, ten noorden van Sicilië, staat onder druk door toenemend toerisme en...
24/09/2018
Oceana
Meer dan 90% van de commerciële visbestanden in de Middellandse Zee is overbevist. Oceana...