title-image

Reporters without Borders

Vrijheid van informatie is een fundamenteel democratisch recht. En toch heeft bijna de helft van alle mensen op aarde geen toegang tot vrij gerapporteerd nieuws en informatie. Hoe kunnen we misdaden tegen burgers bestrijden, kindsoldaten uit hun dwangbestaan bevrijden, opkomen voor de rechten van vrouwen of het milieu beschermen als journalisten niet de vrijheid hebben om de feiten te rapporteren, wangedrag aan de kaak te stellen en te appelleren aan het geweten van het grote publiek?

Ieder jaar presenteert RSF de World Press Freedom Index. Dat is een ranglijst met 180 landen, gerangschikt naar de persvrijheid die journalisten genieten. De lijst vormt als het ware een momentopname van de persvrijheid in een land, die wordt gemeten aan de hand van pluralisme, de onafhankelijkheid van de media, de kwaliteit van het wettelijk kader en de veiligheid van journalisten in het land. In 2017 stond Noorwegen boven aan de lijst. Nederland staat op de vijfde plaats. Helemaal onder aan de lijst staat Noord-Korea.

Bijna de helft van de mensen heeft geen toegang tot vrij gerapporteerd nieuws en informatie. Jaarlijks presenteert RSF de World Press Freedom Index. Dit stimuleert overheden meer aandacht te besteden aan vrijheid van informatie.

De Index is eenvoudig en makkelijk toegankelijk voor het algemeen publiek, internationale organisaties en lokale autoriteiten. Inmiddels maken ook instanties als het VN-vluchtelingenagentschap (UNHCR), de Wereldbank en de Millennium Challenge Corporation gebruik van de lijst om evaluaties uit te voeren, bewustwording te creëren en ontwikkelingshulp toe te kennen. Hun vertrouwen op de Index heeft er mede toe geleid dat overheden meer oog hebben voor vrijheid van informatie.

De eerste lijst dateert uit 2002 en sindsdien heeft RSF de Index sterk verbeterd. RSF blijft voortdurend streven naar verbetering en werkt aan het omzetten van de lijst naar een actiegericht instrument om meer verandering op internationaal en lokaal niveau te waarborgen.

De ondersteuning van Adessium Foundation helpt RSF bij het vergroten van de impact van de Index. De bijdrage wordt gebruikt om de Index te versterken als een geloofwaardig, zichtbaar en effectief instrument om de persvrijheid wereldwijd te bevorderen

Over deze partner

Reporters Without Borders (RSF) is de belangrijkste wereldwijde waakhond voor persvrijheid, met een consultatie status in de Verenigde Naties, UNESCO, de Europese Raad en de Organisation Internationale de la Francophonie. Haar wereldwijde netwerk met zo’n 130 lokale correspondenten in 130 landen, 20 partnerorganisaties en 12 vestigingen biedt RSF de mogelijkheden om wereldwijd vrijheid van informatie te bevorderen en verdedigen.

07/06/2017
European Council on Refugees and Exiles
De rechten van asielzoekers, vluchtelingen en migranten op Europees en nationaal niveau staan onder...
27/06/2017
Transparency International EU
Beslissingen die op Europees niveau worden genomen moeten het publieke belang dienen zonder dat...