Adessium Foundation staat voor een open, democratische samenleving PUBLIEK BELANG
PROJECTEN
THEMA'S
De beschikbaarheid van onafhankelijke en feitelijke informatie waarborgt het publieke belang en stimuleert integer handelen PUBLIEK BELANG
PROJECTEN
THEMA'S
We bevorderen waarheidsvinding, de beschikbaarheid van kwaliteitsinformatie en het (digitale) publieke debat. We dragen bij aan een integer, democratisch en effectief Europa PUBLIEK BELANG
PROJECTEN
THEMA'S
We ondersteunen initiatieven gericht op feitenonderzoek, journalistieke analyse, publieke bewustwording en beleidsbeïnvloeding PUBLIEK BELANG
PROJECTEN
THEMA'S>