Privacy statement

Stichting Adessium (hierna: Adessium) hecht groot belang aan de bescherming van persoonsgegevens (zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Adessium verwerkt persoonsgegevens in verband met het bezoek aan de website uitsluitend in overeenstemming met dit privacy statement en in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Website
Adessium gebruikt een telsysteem dat bijhoudt welke pagina’s worden geraadpleegd en hoe lang. Adessium maakt alleen gebruik van open source software Matomo. Matomo maskeert de laatste 2-bytes van de IP-adressen van bezoekers waardoor de identiteit van de bezoeker van de website niet te herleiden is. De geanonimiseerde IP-adressen worden bewaard op servers van een gelieerde partij. De servers staan in de Europese Unie. De geanonimiseerde IP-adressen ouder dan een jaar worden automatisch verwijderd. Adessium verzamelt deze gegevens om statistieken over de bezoeken aan de website te maken. Adessium respecteert Do Not Track headers.

Beveiligingsmaatregelen
Adessium heeft verschillende organisatorische en technische maatregelen genomen om te zorgen dat persoonsgegevens goed zijn beveiligd tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Adessium gebruikt hiervoor diverse beveiligingstechnieken waaronder beveiligde servers, firewalls en versleuteling, evenals de fysieke bescherming van de locaties waar persoonsgegevens worden bewaard. Mocht u ondanks genoemde maatregelen een (mogelijke)inbreuk op persoonsgegevens constateren dan verzoeken wij u hiervan zo spoedig mogelijk een melding te maken via info@adessium.org. Adessium zal een melding – conform haar datalek policy – in behandeling nemen.

Hyperlinks naar externe websites
Op de website van Adessium staan links naar websites van externe partijen. De bescherming van uw persoonlijke gegevens op externe websites wordt niet geregeld door het privacy beleid van Adessium en Adessium is niet verantwoordelijk voor het gehanteerde privacy beleid op dergelijke externe websites. Leest u de privacy- of cookieverklaring van de betreffende website om meer te weten te komen over het gebruik van cookies en het verwerken van eventuele persoonsgegevens door de betreffende website.

Persoonsgegevens van relaties, bezoekers en sollicitanten
Dit privacy statement ziet uitsluitend op de website van Adessium. Indien u een relatie van Adessium bent, bij Adessium solliciteert of een bezoek brengt aan Adessium, dan verwerkt Adessium persoonsgegevens van u. Adessium heeft voor deze gevallen aparte privacy statements waarin Adessium uitlegt hoe zij omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. U kunt bovengenoemde privacy statements opvragen door contact met ons op te nemen via info@adessium.org.

Uw rechten
U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten verwijderen of over te dragen. U kunt hiertoe contact met ons opnemen via info@adessium.org.

Aanpassingen van het privacy statement
Adessium kan te allen tijde dit privacy statement aanpassen. Op onze website vindt u altijd de meest recente versie.

Contact / klachten
Indien u vragen heeft over ons privacy beleid of een klacht heeft over het verwerken van uw persoonsgegevens door ons, dan kunt u contact opnemen via info@adessium.org. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij verwijzen hiervoor naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Januari 2019