title-image

Plastic Solutions Fund

Als er één product is dat onze ecosystemen vervuilt en bedreigt is het wel plastic. Geschat wordt dat per jaar acht miljoen ton plastic terecht komt in de oceanen. ‘Single use plastics’ zoals verpakkingen vormen daarvan het grootste deel. Plastic blijft voor altijd in het milieu aanwezig doordat het niet afbreekt, maar uiteen valt in steeds kleinere deeltjes en zo de voedselketen binnendringt. Samenwerking met andere organisaties is essentieel bij de aanpak van een probleem van deze schaal.

Het Plastic Solutions Fund financiert een wereldwijde beweging voor het terugdringen van single use plastic. Een voorbeeld is de financiering van de Rethink Plastic-alliantie; een alliantie van leidende Europese NGO’s die pleit voor ambitieuze Europese wetgeving die single use plastics aan banden legt. In 2017 heeft de alliantie zich ingespannen om de EU-strategie rond plastic in de circulaire economie zo te beïnvloeden dat deze bijdraagt aan de overkoepelende doelstelling: een toekomst die vrij is van plasticvervuiling. De eerste resultaten van de impact van de alliantie zullen we begin 2018 gaan zien als de Europese Commissie haar Plastic-strategie presenteert. Dit is een kansrijk begin voor het einde van de plastic afvalberg.

Het Plastic Solutions Fund richt zich op het bouwen van samenwerkingen over de hele wereld om de plasticcrisis te helpen oplossen. Adessium Foundation, evenals de andere partner-financiers, is er van overtuigd dat samenwerking tot grotere impact leidt. Door samen te werken kunnen we een beweging bouwen die de kracht heeft die nodig is om dit probleem op te lossen.

Over deze partner

Het Plastic Solutions Fund, waarvan Adessium Foundation medeoprichter is, is een nieuw, internationaal samenwerkingsverband van een groeiend aantal vermogensfondsen dat werkt aan het terugdringen van plasticvervuiling wereldwijd. Het primaire doel van het Plastic Solutions Fund is om het gebruik van kunststoffen voor eenmalig gebruik te verminderen. Het gaat vooral om de enorme hoeveelheid plastic verpakkingsmateriaal en om producten die gemakkelijk uit de plastic kringloop ontsnappen zoals rietjes, doppen en plastic tasjes.

28/06/2017
African Parks
Afrika's biodiversiteit en natuurlijke systemen worden extreem bedreigd. African Parks ontwikkelde in een publiek-privaat...
31/05/2018
BLUE
De Eolische archipel, ten noorden van Sicilië, staat onder druk door toenemend toerisme en...