Plastic Oceans: EP-leden steunen EU-verbod vanaf 2021 op wegwerpplastic

Plastic Oceans: EP-leden steunen EU-verbod vanaf 2021 op wegwerpplastic

Meer dan 80% van zwerfvuil in zee is plastic. Plastic voor eenmalig gebruik vormt 70% van al het zeeafval. Vanwege de langzame afbraak ervan hoopt dit plastic zich op in zeeën, oceanen en op stranden in de EU en wereldwijd. Plastic waste wordt aangetroffen bij mariene soorten, zoals zeeschildpadden, zeehonden, walvissen en vogels, maar ook in vissen en schelpdieren, waardoor het in de menselijke voedselketen terechtkomt.

Deze plastic wegwerpproducten zullen vanaf 2021 op de EU-markt worden verboden, op grond van een ontwerpplan dat op 24 oktober 2018 door het parlement werd goedgekeurd. Dit betreft artikelen zoals borden, bestek, rietjes, ballonstokjes en wattenstaafjes.

EP-leden voegden aan deze lijst van plastics die in de nabije toekomst worden geweerd nog toe: producten gemaakt van niet afbreekbare kunststoffen, zoals zakken of verpakkingen en fast-food doosjes gemaakt van piepschuim.

Het gebruik van een aantal andere voorwerpen waarvoor geen goed alternatief bestaat, zal door de lidstaten in 2025 met ten minste 25% moeten zijn verminderd. Dit geldt ook voor wegwerpverpakkingen voor hamburgers, sandwiches en plastic bakjes voor fruit, groenten, desserts en ijs. De lidstaten zullen een nationaal plan opstellen om die producten aan te moedigen die geschikt zijn voor meervoudig gebruik, hergebruik en recycling.

Andere plastics, zoals frisdrankflessen, zullen apart worden ingezameld en in 2025 voor 90% worden gerecycled.

De EU wil producenten meer verantwoordelijk maken. De lidstaten zouden ervoor moeten zorgen dat producenten van vistuig dat plastic bevat, bijdragen aan het behalen van de recyclingdoelstelling.

Frédérique Ries, rapporteur van de Liberale Alliantie (België), zei hierover: “We hebben de meest ambitieuze wetgeving aangenomen tegen kunststoffen voor eenmalig gebruik. Het is nu aan ons om standvastig te blijven in de onderhandelingen met de Raad in november. De stemming van vandaag maakt de weg vrij voor een toekomstige ambitieuze richtlijn. Het is essentieel om het mariene milieu te beschermen en de milieuschade door plasticvervuiling in Europa, geschat op 22 miljard euro in 2030, drastisch te verminderen.”

Het rapport, opgesteld door Frédérique Ries, werd aangenomen met 571 stemmen voor, 53 tegen en 34 onthoudingen. Het Parlement zal met de Raad in onderhandeling treden wanneer de EU-ministers hun eigen standpunt over het dossier hebben bepaald.

Adessium feliciteert haar partners Zero Waste Europe, Surfrider Foundation, Seas at Risk en de European Investigation Agency. Zij hebben een bepalende rol gespeeld met het behalen van dit prachtige resultaat. Via het Plastic Solutions Fund heeft Adessium ook bijgedragen aan de high-profile campagne die deze organisaties samen met andere NGO’s hebben gevoerd onder de noemer ‘Rethink Plastic Alliance’. Deze campagne heeft de noodzaak voor het verminderen van het gebruik van wegwerpplastic goed in de schijnwerpers gezet.

Lees het EU persbericht

11/10/2018
Louise Vet eerste plaats in de Duurzame 100
De Trouw Duurzame 100 is een jaarlijkse lijst met de meest invloedrijke en inspirerende...
14/11/2018
Nieuwe aanpak van de mediterrane kleinschalige visserij
Op Malta ondertekenden de mediterrane landen het Regionale Actieplan voor de Kleinschalige Visserij op...