title-image

PILP

In Nederland worden voortdurend nieuwe wetten gemaakt. Daarbij dienen de mensenrechten in het oog te worden gehouden. Daarom is het belangrijk dat een onafhankelijke organisatie opkomt voor de mensenrechten in Nederland door nieuw beleid en wetsvoorstellen te toetsen aan mensenrechtenstandaarden en te overleggen, lobbyen en rapporteren over de naleving daarvan.

Soms helpt overleggen en lobbyen ‘alleen’ niet meer. Dan kan het nodig zijn om juridische stappen te zetten. Daarom heeft het NJCM het PILP (het Public Interest Litigation Project) gestart, waarmee de mogelijkheden van strategisch procederen op het gebied van mensenrechten in Nederland worden verkend. Strategische procederen voor mensen- en burgerrechten is het op een strategische manier inzetten van een juridische procedure om op deze wijze sociale, politieke of juridische veranderingen te proberen teweeg te brengen. Ook kan het individuen en minderheden een stem geven en degenen wier mensenrechten op het spel staan toegang tot het recht verschaffen.

Adessium Foundation ondersteunt het PILP, omdat we bescherming van de rechten van burgers in de democratische samenleving belangrijk vinden. Ons uitgangspunt is dat democratische grondrechten gewaarborgd moeten worden. Het oordeel van een onpartijdige en onafhankelijke rechter is soms noodzakelijk om rechtsbescherming te bieden en duidelijkheid te geven over een bepaalde maatschappelijke uitdaging.

Over deze partner

Het Public Interest Litigation Project (PILP) is onderdeel van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) en verkent de mogelijkheden van strategisch procederen voor mensenrechten in Nederland. Dat doet het PILP in samenwerking met NGO’s, belangenorganisaties, advocaten, wetenschappers en activisten.

16/10/2019
European Digital Rights (EDRi)
EDRi is een koepelorganisatie in Brussel van 42 mensenrechtenorganisaties. Het belangrijkste doel van de...
29/06/2020
Europees Bureau van Consumentenverenigingen (BEUC)
BEUC werkt aan voorstellen om bestaande consumentenwetgeving te moderniseren zodat consumenten ook in een...