title-image

PICUM, Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants

Hoewel er geen exacte cijfers zijn over het aantal mensen zonder papieren in Europa, zijn de meest recente en geloofwaardige schattingen tien jaar oud en suggereren dat er tussen de 2-4 miljoen mensen met een illegale migratiestatus zouden kunnen zijn. Uit schattingen blijkt ook dat jaarlijks meer dan 100.000 mensen uitsluitend vanwege hun migratiestatus in bewaring worden gesteld. Deze groep bestaat uit kinderen, gezinnen en individuen die al kwetsbaar zijn door lichamelijke of geestelijke gezondheidsproblemen en psychologische trauma’s.

Staten plaatsen migranten in bewaring, vaak voor herhaalde of langere tijd, als middel om hun uitzetting te vergemakkelijken en te organiseren. Als terugkeer niet mogelijk lijkt, verlengen staten de detentieperiode. Detentie wordt nog steeds gebruikt ondanks het bewijs dat het opsluiten van mensen schadelijk is voor hun gezondheid en dat er geen bewijs is dat een langere periode van detentie leidt tot meer terugkeer. Hun kwetsbaarheid neemt toe, zelfs na korte detentie. Daarom mogen kinderen en mensen die al in een kwetsbare positie verkeren niet worden vastgehouden.

PICUM is een consortium van organisaties die zich richten op sociale rechtvaardigheid en mensenrechten voor mensen zonder papieren. Het doel is om meer respect te creëren voor de mensenrechten van migranten zonder papieren in Europa. De organisatie wil ervoor zorgen dat minder mensen in Europa worden vastgehouden vanwege hun migratiestatus en dat de EU-lidstaten alternatieven voor gesloten detentiecentra opzetten, zodat mensen in lokale gemeenschappen kunnen blijven. Proefprogramma’s hebben aangetoond dat alternatieve vormen van opvang en begeleiding door lokale maatschappelijke organisaties veel goedkoper, effectiever en menselijker zijn.

Adessium’s steun aan PICUM vloeit voort uit onze inzet voor het bereiken van een humaner en duurzamer asiel- en migratiebeleid in Europa, waaronder het verminderen en uiteindelijk beëindigen van het gebruik van het detentie-instrument en vanwege de bijdrage van PICUM aan het garanderen van toegang tot basisbehoeften voor mensen zonder papieren.

Over deze partner

PICUM, het platform voor internationale samenwerking inzake migranten zonder papieren, is een netwerk van organisaties die zich inzetten voor sociale rechtvaardigheid en mensenrechten voor migranten zonder papieren.

PICUM biedt ondersteuning aan leden die deelnemen aan een openbaar debat over dit onderwerp en helpt hen om observaties over actuele sociale kwesties om te zetten in lobbymogelijkheden. PICUM deelt haar kennis, analyses en data om deze informatie gemakkelijk toegankelijk te maken voor beleidsmakers, verslaggevers, studenten en andere geïnteresseerden. PICUM gebruikt feiten om te pleiten voor oplossingsgerichte en humane beleidsverandering in verschillende landen.

29/06/2020
Europees Bureau van Consumentenverenigingen (BEUC)
BEUC werkt aan voorstellen om bestaande consumentenwetgeving te moderniseren zodat consumenten ook in een...
24/08/2020
Are We Europe
Mediaorganisaties Are We Europe maakt grensoverschrijdende verhalen over de Europese cultuur en identiteit. Ze...