Onze Werkwijze

Adessium Foundation streeft naar een zo hoog mogelijk sociaal-maatschappelijk rendement. We hanteren een proactieve aanpak. Dit betekent dat we zelf onze (potentiële) begunstigden benaderen en hen uitnodigen een aanvraag in te dienen. Wij verkennen zelf proactief de goede doelensector en maken keuzes op basis van ons strategisch kader. Wij nemen geen ongevraagde projectvoorstellen in behandeling.
Adessium-werkwijze

Systemische verandering

Met onze drie programma’s zetten we in op samenhang en onderlinge versterking van de initiatieven die we ondersteunen. Daarbij zoeken we naast gevestigde organisaties ook naar vernieuwende initiatieven en projecten die werken aan structurele verbetering en die waar mogelijk een systemische verandering bewerkstelligen. Het gaat dan vaak om grote en complexe maatschappelijke problemen waarbij we gelijktijdig op verschillende deelgebieden actief zijn.

Organisatorische ondersteuning

Als donor investeert Adessium Foundation waar mogelijk in meerjarige partnerships met kwalitatief hoogstaande uitvoerende partners. Vaak is de ondersteuning gericht op versterking van de organisatie, zodat de partner (ook) haar institutionele ambities kan verwezenlijken. Door middel van actieve monitoring en het uitvoeren van externe evaluaties bevorderen we de kwaliteit van de partnerships en de impact van het werk van begunstigden.

Monitoring en evaluatie

Wij willen onze middelen effectief inzetten om een zo groot mogelijk maatschappelijk nut te realiseren. Ook willen we leren van de door ons gesteunde organisaties en interventies. Er gaat daarom relatief veel aandacht uit naar het monitoren en evalueren van begunstigde organisaties en hun activiteiten.

Maar we leren ook van onze eigen praktijk. Door kritisch te zijn op onze dagelijkse activiteiten, aanpak en werkwijze leren we lessen die we gebruiken om ons werk te verbeteren.

Keuze voor de lange termijn

Adessium Foundation richt zich op de lange termijn, we zijn vaak meerjarig betrokken bij begunstigden en hun projecten. Vaak wordt er gewerkt met termijnen van drie jaar, daarna bekijken we of de samenwerking met de begunstigde wordt voortgezet.

Duurzame financiering is een belangrijk aandachtspunt. Een samenwerking met andere fondsen focust op de continuïteit van een project en benadrukt het draagvlak voor de interventie. Samen met medefinanciers trachten we een goed beeld te ontwikkelen van de perspectieven van een initiatief en delen we kennis. Een positief-kritische reflectie van betrokken financiers komt de uitwerking van een project ten goede.

Er bestaat in onze optiek niet zoiets als een quick fix; het aanpakken van structurele oorzaken van problemen en het bewerkstelligen van verandering vragen een gedurfde aanpak, doorzettingsvermogen en langere betrokkenheid.