Onze Werkwijze

Adessium Foundation is een filantropisch fonds dat bijdraagt aan een open en rechtvaardige samenleving, aan gezonde ecosystemen en aan gelijke kansen voor iedereen. We stellen begunstigde organisaties in staat om te werken aan een blijvend positieve verandering in onze maatschappij.

Langere betrokkenheid

In onze drie programma’s Publiek Belang, Mens & Natuur en Sociale Initiatieven ondersteunen we maatschappelijke organisaties en initiatieven. Zo pakken we grote en complexe maatschappelijke problemen aan. Het aanpakken van structurele oorzaken van problemen en het bewerkstelligen van systeemverandering vragen een gedurfde aanpak, doorzettingsvermogen en langere betrokkenheid. We gaan zelf op zoek naar potentiële begunstigden en waar passend nodigen we hen uit voor samenwerking. Zowel gevestigde organisaties als vernieuwende initiatieven krijgen onze steun. We zoeken een goede balans tussen directe vormen van hulp en ondersteuning aan doelgroepen en het streven naar structurele verbetering.

Open zijn over obstakels

Adessium is een onafhankelijke en ongebonden organisatie. Dat geeft ons autonomie en ruimte in onze keuzes voor samenwerkingspartners en werkwijze. Hierdoor kunnen we werk ondersteunen dat bijvoorbeeld door de overheid of door andere fondsen (nog) niet gefinancierd wordt. We zijn flexibel om in snel veranderende omstandigheden en een weerbarstige praktijk onze strategie en uitvoering aan te passen waar dat nodig is. We vragen onze partners daarom om open te zijn over obstakels die zij ondervinden, zodat we samen naar gepaste oplossingen kunnen zoeken.

Organisatieversterking

In de meeste gevallen kiezen wij ervoor om organisaties niet slechts voor een specifiek project te ondersteunen, maar hen middels brede institutionele of programmatische ondersteuning in staat te stellen aan hun missie te werken. We kijken in onze verkenning uitvoerig naar visie, aanpak en uitvoeringscapaciteit (inclusief governance) van organisaties. Daarnaast kijken we samen met partners of er organisatieversterking nodig is om hun missie te bereiken. Indien nodig stellen we aanvullende financiële middelen beschikbaar voor de inbreng van externe expertise, bijvoorbeeld in de vorm van een adviestraject. Onafhankelijkheid en autonomie van maatschappelijke organisaties zijn in onze optiek essentieel. In de samenwerking met onze partners gaan we uitdrukkelijk niet op de stoel van de uitvoerders zitten. Wel proberen we steeds constructief en kritisch mee te denken over manieren waarop onze partners hun werk effectief kunnen uitvoeren en dit waar mogelijk te faciliteren.

Van evalueren naar leren

Onze middelen willen we zo nuttig en effectief mogelijk inzetten. We willen leren van de door ons gesteunde organisaties en interventies. Daarom evalueren we onze strategische aannames en de aanpak van onze partners. We gaan samen met hen op zoek naar de geleerde lessen om zo hun impact te vergroten. We willen als lerende organisatie ook onze eigen aanpak continu blijven doorontwikkelen. Vanaf 2022 hebben we daarom een nieuwe rol in ons team: manager strategic learning. In de komende periode werken we aan een aantal leervragen om onze kennis over de thema’s in onze programma’s te vergroten. Op deze manier willen we effectievere interventies realiseren en onze werkwijze verder aanscherpen. We delen deze lessen ook graag met andere filantropische fondsen.