title-image

Onze partnerorganisaties in Turkije en Noord-Syrië – Steun slachtoffers aardbevingen

Na de aardbevingen in Turkije en Noord-Syrië, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de grootste natuurramp van de afgelopen 100 jaar, ontstond wereldwijd een groot gevoel van solidariteit. De (politieke) verschillen deden er niet meer toe. Ook Adessium steunt organisaties in deze zwaar getroffen regio.

Focus op kwetsbare doelgroepen

Directeur programma’s Martijn Meijer vertelt welke afwegingen we maakten in onze keuze voor hulporganisaties: “We vinden het heel belangrijk dat onze donaties gaan naar de meest urgente behoeften in de regio. Denk bijvoorbeeld aan medische ondersteuning, onderdak, voedsel en psychologische hulp. Daarnaast vinden we het van belang dat de partijen vóór de aardbevingen al aanwezig waren in Turkije en Noord-Syrië, zodat zij goed weten wat de lokale behoeftes zijn en hoe ze daar zo snel mogelijk op kunnen inspelen. Onze focus ligt daarbij op organisaties die zich richten op de meest kwetsbare doelgroepen, bijvoorbeeld kinderen, mensen met een beperking en vluchtelingen. Uiteindelijk komen we daarmee uit op drie partijen: Artsen zonder Grenzen, Choose Love en Dokters van de Wereld.”

Artsen zonder Grenzen deelt hulpgoederen uit aan een opvangcentrum dat ontheemde gezinnen opvangt. © Omar Haj Kadour

Artsen zonder Grenzen

“Mijn hele huis is ingestort”, vertelt Ammar in een video van Artsen zonder Grenzen. Hij is een van de slachtoffers van de aardbevingen in Syrië. Artsen zonder Grenzen (AzG) was al aanwezig in Noord-Syrië voor de aardbevingen en kon daardoor direct medische hulp bieden. De teams behandelden in de eerste uren na de aardbeving honderden gewonden. Ook heeft AzG negentig ambulances ingezet om gewonden zo snel mogelijk te vervoeren, met name uit moeilijk bereikbare dorpen. Artsen van AzG ondersteunen op dit moment 38 ziekenhuizen in de getroffen gebieden en in een mobiele kliniek bieden de artsen zorg aan rond de 40.000 mensen. In Turkije werkt AzG nauw samen met lokale partners. De organisatie richt zich hier op psychosociale zorg, maar ook op praktische hulp, zoals het plaatsen van latrines en het uitdelen van kachels en jerrycans.

De Witte Helmen, partnerorganisatie van Choose Love, redden slachtoffers uit de ingestorte gebouwen in Noord-Syrië.

Choose Love

Choose Love verstrekt financiële steun aan 30 lokale partnerorganisaties die al in getroffen regio’s in Zuidoost-Turkije en Noord-Syrië werkzaam zijn. Deze organisatie fungeert als een brug tussen grote financiers zoals Adessium en kleine lokale organisaties die wij normaal niet kunnen steunen. Zoals:

  • White Helmets: zoek- en reddingsacties, evacuaties, puinruimen, ambulances en medische hulp.
  • Child Houses: kinderbescherming en opvang voor kinderen die familieleden hebben verloren tijdens de aardbeving.
  • Basmeh & Zeitooneh: onderdak en ondersteuning in opvanglocaties, voedsel, vertrekken van hygiënekits.
  • Maram Foundation: uitdelen van non-foodartikelen zoals dekens, hygiëneartikelen en winterkleding voor gezinnen in Zuid-Turkije.

Deze partners konden meteen aan de slag, terwijl internationale organisaties die nog niet actief waren in de regio geld moesten inzamelen én voor dichte grenzen stonden. In Turkije heeft Choose Love ook een uitgebreid, lokaal netwerk van hulporganisaties die zorgen voor noodhulp.

De Medical Mobile unit van Dokters van de Wereld tijdens de aardbeving in Antakya in Turkije. © OLIVIER PAPEGNIES

Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van Médecins du Monde, actief in 74 landen, waaronder Turkije en Syrië. De organisatie was al actief in Noordwest-Syrië met negen klinieken, en in Turkije bood de organisatie hulp aan vluchtelingen. Dokters van de Wereld zorgt nu in de getroffen gebieden in Turkije onder meer voor gezondheidsscreenings, medicatiedistributie en psychologische eerste hulp bij trauma.
In Noordwest-Syrië was vóór de aardbevingen al sprake van een humanitaire crisis en daar dreigt opnieuw een cholera-epidemie uit te breken. Door de ramp is er een ernstig tekort aan schoon drinkwater. In negen klinieken helpen artsen van Dokters van de Wereld de slachtoffers van de aardbevingen en behandelen ze mensen met cholera. Ook zetten ze speciale containers neer waar vrouwen en kinderen zich kunnen wassen. Daar krijgen mensen voorlichting over hoe besmetting met cholera te voorkomen is.

Meebewegen met maatschappelijke prioriteiten

In een snel veranderende samenleving, is het voor een filantropisch fonds van belang om mee te kunnen bewegen met maatschappelijke prioriteiten. Daarom heeft Adessium naast de drie programma’s ook een vrije ruimte in het budget gereserveerd. Hierdoor heeft Adessium budget beschikbaar kunnen maken voor noodsteun aan de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië.

13/03/2023
Saskia van den Dool verlaat Adessium Foundation per 1 mei 2023
Na vijfeneenhalf jaar nemen wij afscheid van onze algemeen directeur Saskia van den Dool....
08/06/2023
Jaarbericht 2022 – De creativiteit en het doorzettingsvermogen van onze partners
In dit Jaarbericht vertellen 19 partnerorganisaties hun verhaal over 2022, een dwarsdoorsnede van onze...