International Press Institute

OnTheLine Project
Tegenwoordig zijn veel journalisten in Europa, met name vrouwen en leden van minderheidsgroepen, evenals journalisten die gevoelige onderwerpen behandelen, het doelwit van aanvallen, pesterijen, lastercampagnes en bedreigingen die via digitale middelen worden verspreid. Voor journalisten die worden geconfronteerd met online bedreigingen en misbruik, kan de verleiding tot zelfcensuur groot zijn, met ernstige gevolgen voor de vrijheid van meningsuiting in onze democratische samenlevingen.

Het OnTheLine Project pakt het probleem van online intimidatie van journalisten aan. IPI ontwikkelt een ‘one-stop online resource platform’. Dit is gericht op journalisten, redacteuren en mediamanagers. Het bestaat uit een uitgebreid ‘best practices’ document. Dit gaat vergezeld van verschillende multimediabronnen die praktisch advies uit kunnen brengen over het omgaan met technische, institutionele, psychologische en juridische uitdagingen in verband met online bedreigingen, aanvallen en pesterijen.

Door toegang te bieden tot deze best practices, een ondersteunend netwerk te creëren en de kennis van de belangrijkste actoren te vergroten, draagt het project bij aan een betere ondersteuning en bescherming voor journalisten en vermindert het de kans op zelfcensuur en de schadelijke gevolgen daarvan. Hoewel intimidatie van journalisten geen nieuw fenomeen is, moeten we erkennen dat een digitale omgeving nieuwe (en effectievere) mogelijkheden biedt voor aanvallen op journalisten. Met de ondersteuning van dit project hoopt Adessium Foundation bij te dragen aan het vergroten van het bewustzijn rond dit onderwerp en het ontwikkelen van oplossingen om de persvrijheid te waarborgen.

Over deze partner

Het International Press Institute (IPI), opgericht in 1950, is een wereldwijd netwerk van redacteuren, journalisten en mediabeheerders die een gemeenschappelijke belang delen met betrekking tot kwaliteit en onafhankelijke journalistiek. IPI bevordert de voorwaarden die de journalistiek in staat stelt haar publieke functie te vervullen, waarbij het belangrijkste doel is dat de media in staat zijn om ongestoord en zonder angst voor vergelding te opereren.

28/05/2018
Bellingcat
Onderzoeksjournalistiek bevordert dieper inzicht in maatschappelijke vraagstukken. Het wordt echter steeds moeilijker om deze...
20/09/2018
The Good Lobby
De laatste jaren is de afstand tussen de EU en haar inwoners zichtbaar gegroeid,...