Ons verhaal

Rogier van Vliet blikt terug op de ontwikkeling van Adessium Foundation.
Ruim tien jaar geleden richtten we Adessium Foundation op, vanuit de behoefte om als familie middelen ter beschikking te stellen aan het goede doel. Via een stichting wilden we verankeren dat de opbrengsten van ons vermogen de samenleving ten goede zouden komen.

Het oprichten van de stichting was eenvoudig en we gingen enthousiast van start. Al snel bleek het minder vanzelfsprekend hoe we als familie invulling zouden geven aan de behoefte ‘goed te doen’ voor de samenleving. Het vergde veel denkwerk en de nodige gesprekken om overeenstemming te bereiken over hoe we de middelen het beste konden aanwenden. Om ons richtingsgevoel verder te ontwikkelen spraken we met vrienden, bekenden, zakenrelaties en deskundigen in de filantropische sector. Tegelijkertijd deden we praktische ervaring op met een aantal kleine giften.

En zo begon onze ontdekkingstocht. Een reis waarin we als familie en als mens onze normen en waarden op elkaar afstemden. Het was een proces van soul searching, op zoek naar onze toegevoegde waarde, van breed geven aan uiteenlopende doelen en begunstigden tot strategisch geven ten gunste van specifieke maatschappelijke uitdagingen.

Uiteindelijk ontvouwde zich een gezamenlijke missie waarin we ons als familie konden vinden en ontstond een professionele organisatie waarmee we onze wens om goed te doen, ook goed konden doen. Adessium Foundation bleek de start van een levenswerk.

Waar we aanvankelijk dachten vanuit ons eigen referentiekader, ontwikkelden we gaandeweg een gezamenlijke missie. Uiteindelijk betekent Adessium voor ons ook ‘samen verder gaan’ en ruimte laten voor elkaars ideeën en idealen in wat we wensen te ondersteunen. Ruimte voor natuur én voor mensen. In alle bescheidenheid, met als uiteindelijk doel bij te dragen aan de kwaliteit van leven in algemene zin, zonder de pretentie wereldverbeteraar te willen zijn. Met compassie het verschil maken. Contributing to Nature and Society is geen willekeurige kreet. De lading die erin verscholen ligt, dekt diepere gevoelens dan men wellicht zou vermoeden.

Na een brede kennismaking met (potentiële) begunstigden, begon behoefte aan focus te ontstaan. Een lang gekoesterde wens, het ontwikkelen van een logisch strategisch kader, had nogal wat voeten in de aarde. De term ‘compassie voor de medemens’ evolueerde uiteindelijk naar het programma Sociale Initiatieven. Rentmeesterschap vormde, via Natuur & Hulpbronnen – waarin goud, hout en visserij de revue passeerden – de basis voor het programma Mens & Natuur. De aandacht voor mensenrechten, rechtvaardigheid en waarheidsvinding leidde tot het programma Geïnformeerde Samenleving dat later de titel Integere Samenleving kreeg en tegenwoordig Publiek Belang heet.

Anno nu luidt onze missie: Adessium Foundation streeft naar een samenleving die mensen stimuleert in harmonie te leven met elkaar en met hun omgeving. De stichting werkt aan een evenwichtige samenleving gekenmerkt door integriteit, balans tussen mens & natuur en medemenselijkheid.
Met de drie programma’s Publiek Belang, Mens & Natuur en Sociale Initiatieven staan we voor een open, democratische samenleving. Een samenleving die verantwoord omgaat met natuur en milieu en die gelijke kansen biedt aan iedereen.

En ondanks de spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat, zoals onze bijdragen en betrokkenheid soms aanvoelen, houd ik me graag vast aan deze gedachte: Wouldn’t it be wonderful to go to sleep in a world where today was just a tiny bit better than yesterday?

Yes, it would!
Rogier van Vliet

Publicatiedatum: mei 2016