title-image

Oceana

De gezondheid van de Europese zeeën staat in toenemende mate onder druk door overbevissing en (plastic)vervuiling. Recent onderzoek van de Universiteit van Kiel toont bijvoorbeeld aan dat meer dan 90% van de commerciële visbestanden in de Middellandse Zee overbevist is.

Oceana stelt zich ten doel de gezondheid van de zeeën sterk te verbeteren. Dit doet Oceana onder andere door in te zetten op beter visserijbeheer. Ook zou Oceana graag zien dat 10% van de zeeën in 2020 is aangewezen als beschermd gebied.

Voor het herstel van de visbestanden in de Middellandse Zee maakt Oceana zich hard voor een netwerk van ‘essentiële leefgebieden voor vis’, afgesloten voor elke vorm van visserij. Daarnaast pleit Oceana voor een verbod van bodemberoerende visserij tot een diepte van 150 meter. Tenslotte zet Oceana zich specifiek in voor de bescherming van jonge vis.

Adessium ondersteunt deze ambitieuze doelstellingen van Oceana in de Middellandse Zee, omdat we geloven dat de tweeledige aanpak van effectieve bescherming van habitats en visserijbeheer uiteindelijk kan leiden tot het herstel van mariene ecosystemen en vispopulaties. De Middellandse Zee is aangewezen als prioritair gebied binnen de mariene strategie van Adessium.

Over deze partner

Oceana, de grootste NGO die zich uitsluitend op oceanen richt, heeft de missie om oceanen wereldwijd te beschermen en te herstellen. De organisatie wil dit bereiken door op wetenschappelijke basis een duurzaam visserijbeleid te realiseren, door bijvangsten te verminderen en het aantal beschermde gebieden op zee te vergroten.

12/07/2018
Rewilding Europe
Rewilding creëert door natuurlijke processen wildere, meer biodiverse habitats. Stakeholders worden uitgedaagd en aangespoord...
26/02/2019
Zero Waste Europe
Toenemende grondstofwinning en consumptie leiden tot enorme afvalbergen die onze leefomgeving vervuilen. ZWE is...