Aanbevelingen voor duurzaamheid van verpakkingen in de supermarkt

Aanbevelingen voor duurzaamheid van verpakkingen in de supermarkt

De afvalstroom van verpakkingen in Nederland is onnodig groot en complex. Dat maakt goede recycling van met name kunststof verpakkingen lastig. De complexiteit komt voort uit de grote hoeveelheid verschillende soorten materialen die gebruikt worden om producten te verpakken. Daarnaast is het voor consumenten heel lastig om te bepalen in welke afvalbak een bepaalde verpakking moet. Dit blijkt uit het rapport ‘Duurzaamheid verpakkingen in de supermarkt’ van Natuur & Milieu.

De Nederlandse verpakkingsindustrie is verantwoordelijk voor 3 miljoen ton materiaal per jaar. Verpakkingen maken een groot en groeiend deel uit van ons dagelijkse huishoudelijke afval en leggen daarmee grote druk op het milieu, zowel qua klimaatbelasting als via zwerfvuil. Aan de andere kant hebben verpakkingen een beschermende functie waarmee voedselverspilling wordt verminderd.

Natuur & Milieu streeft naar een circulaire economie, waarbij verpakkingen hergebruikt of optimaal gerecycled worden, en waardoor zo min mogelijk nieuwe grondstoffen gebruikt worden.
Een belangrijke stap in deze transitie is het zoveel mogelijk verkleinen van de negatieve milieu-impact van verpakkingen, zonder de milieuwinst die het voor de verpakte producten oplevert kwijt te raken.

Het onderzoek van Natuur & Milieu naar het verlagen van de milieu-impact van verpakkingen in Nederland levert concrete aanbevelingen aan zowel de overheid als het verpakkend bedrijfsleven. Zij moeten de afvalstroom zuiverder maken, hoogwaardiger recycling mogelijk maken en meer duidelijkheid creëren voor de consument.

Zo moeten bedrijven bij het ontwerp kiezen voor herbruikbare of goed recyclebare verpakkingen, en daarbij duidelijke instructies geven voor afvalscheiding. De overheid moet niet langer toestaan dat marketingargumenten wettelijk geldig zijn om een verpakking minder duurzaam te maken dan mogelijk is. En fabrikanten moeten zorgen voor meer eenvoud en uniformiteit in gebruikte verpakkingsmaterialen. Een minder complexe afvalberg is namelijk beter en goedkoper te recyclen.

Adessium Foundation wil bijdragen aan het terugdringen van plastic vervuiling en de versnelling van de transitie naar circulariteit. Daarom ondersteunen we Natuur & Milieu in hun werk voor een duurzame toekomst voor iedereen.

11/06/2019
Richting een eerlijke prijs voor vliegen?
Vliegen is een van de meest vervuilende manieren van transport met grote impact op...
31/10/2019
Aanpak van plastic afval in rivieren
De Ocean Cleanup gaat zich richten op de belangrijkste bron van plasticvervuiling in de...