Nieuwe financieringsmogelijkheid voor ngo’s in Europa om AI vorm te geven

Het European AI & Society Fund staat nu open voor financieringsaanvragen binnen het nieuwe Ecosystem Grants Programme. Deze donaties, tot € 30.000, zijn beschikbaar voor ngo’s in Europa die werken aan kunstmatige intelligentie (AI) in dienst van mensen en de samenleving.

Aanvragen voor financiering
Het European AI & Society Fund, waar Adessium Foundation sinds kort deel van uitmaakt, roept organisaties op om zich aan te melden die zich vanuit een breed scala van vakgebieden en invalshoeken bezighouden met AI en het algemeen belang. Het nieuwe Ecosystem Grants Programme is opgezet om organisaties te helpen die snel willen reageren in dit dynamische en veranderende veld. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend en er wordt om de twee maanden een besluit genomen (totdat alle beschikbare middelen zijn toegekend). Aanvragen die uiterlijk 31 juli 2023 binnenkomen, worden in de eerste ronde beoordeeld.

Steun van Adessium
In ons programma Publiek Belang steunen we organisaties die bijdragen aan een veilige en verantwoorde digitale samenleving, zoals The European AI & Society Fund. Dit fonds financiert ngo’s die zich onder meer  hard maken voor een goede Europese AI-wet. Daarnaast steunt AI & Society Fund organisaties uit onze andere programma’s die in hun werkgebied te maken hebben met AI, zoals Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM), een partner uit ons programma Sociale Initiatieven.

27/02/2023
Onderzoeksjournalisten brengen omvangrijke PFAS-besmetting in Europa aan het licht
Meer dan 17.000 locaties in heel Europa zijn besmet met PFAS, blijkt uit een...
26/06/2023
Een must-read: SOMO’s rapport ‘Amazon’s European chokehold’
SOMO publiceerde onlangs een rapport over de impact van Amazon in Europa. We spraken...