title-image

Nederlands Debat Instituut

Jongeren zijn de toekomst van onze democratie. Maar wie werkt er aan de democratische vorming van kinderen en jongeren? Burgerschapsonderwijs in Nederland komt nog niet goed uit de verf. Het is vaak afhankelijk van het enthousiasme van een docent en volgt geen vaste kaders. Dat terwijl Nederlandse jongeren relatief laag scoren op burgerschapskennis in vergelijking met Europese leeftijdsgenoten. Jongeren geven in vergelijking met tien jaar geleden vaker aan dat zij politiek te ingewikkeld vinden om te begrijpen.

Hier is een rol weggelegd voor debateducatie. Debat is de zuurstof van onze democratie. Het leren luisteren naar elkaar, het stellen van kritische vragen en het respecteren van andere meningen zijn vaardigheden die jongeren via debat in de praktijk leren. Debat als burgerschapsprogramma verbetert de taal- en denkvaardigheden van jongeren. Daarmee werken we aan noodzakelijke competenties om in een democratie mee te kunnen draaien. Daarom ontwikkelt Stichting Nederlands Debat Instituut al twintig jaar speelse debat-activiteiten voor kinderen en jongeren die ervoor zorgen dat ze overtuigender durven spreken, zorgvuldiger leren luisteren en altijd nieuwsgierig blijven naar de ideeën en meningen van anderen. Onderwerp van de debatten zijn actuele maatschappelijke dilemma’s.

Stichting Nederlands Debat Instituut ontwikkelt speelse debat-activiteiten die jongeren de noodzakelijke competenties leren om in een democratie mee te kunnen draaien. Onderwerp van de debatten zijn actuele maatschappelijke dilemma’s.

Stichting Nederlands Debat Instituut werkt aan haar missie via vier verschillende soorten activiteiten op het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroeps onderwijs. Door middel van het geven van debattrainingen aan klassen op hun eigen school, door nascholing aan docenten, door het ontwikkelen van vrij verkrijgbaar lesmateriaal en door het organiseren van landelijke debattoernooien bereikt de stichting jaarlijks duizenden kinderen en jongeren. Via debatonderwijs versterkt de organisatie jongeren in de taal- en denkvaardigheden die nodig zijn voor goed burgerschap.

Adessium Foundation steunt het project debatteren op school om zo bij te dragen aan de maatschappelijke en individuele vorming van kinderen en jongeren in heel Nederland.

Over deze partner

Al twintig jaar helpt Stichting Nederlands Debat Instituut docenten aan speelse debat-activiteiten die ervoor zorgen dat leerlingen nieuwsgierig blijven, overtuigender durven spreken en zorgvuldiger leren luisteren.
Dat doen we door het verzorgen van nascholing aan docenten, het geven van debattrainingen in de klas, het ontwikkelen van lesmateriaal en het organiseren van landelijke debatkampioenschappen.

13/09/2017
Streetcornerwork
Als gevolg van een veelvoud aan individuele en maatschappelijke problemen verliest een grote groep...
28/05/2018
Stichting Kinderpostzegels Nederland
Zo’n 7000 kinderen tot 18 jaar verblijven in de vrouwenopvang of de maatschappelijke opvang....