title-image

Natuur & Milieu

Bij onze huidige manier van produceren worden veel schadelijke stoffen uitgestoten naar bodem, water en lucht. Dat is niet alleen een milieuprobleem, het levert onze economie ook grote schade op. Er worden hoge kosten gemaakt voor bodemsaneringen en waterzuivering, en een sterk verhoogd aantal mensen met longziekten drukt op zorgkosten. Deze schade staat gelijk aan 4,5 procent van het bruto binnenlands product. Er is een verandering nodig naar een gezonde economie, met schone producten en diensten en met minimale negatieve effecten.

Natuur & Milieu maakt zich hard voor het ‘inprijzen van milieuschade’. Dit betekent dat de prijs van een product opgebouwd is uit de totale kosten van het maken ervan, met inbegrip van negatieve effecten voor het milieu en de volksgezondheid.

Door de kosten van milieuschade op te nemen in de prijs van het product liggen de kosten van deze schade niet langer bij de samenleving als geheel maar bij de consument en/of de producent. Het is een instrument om consumenten te laten kiezen voor alternatieve, minder vervuilende producten. En het stimuleert producenten om te kiezen voor groene energie of schonere productieprocessen. Schone oplossingen krijgen een eerlijke kans waardoor vervuilende oplossingen uitfgefaseerd kunnen worden. Dit stimuleert innovatie, creëert banen en bespaart de belastingbetaler veel kosten. En het levert de samenleving een betere luchtkwaliteit, mooiere natuur en minder milieuverontreinigingen op.

Natuur & Milieu doet concrete suggesties die laten zien waar het inprijzen van milieuschade het belangrijkst is en hoe dit het meeste effect heeft. De organisatie doet voorstellen voor maatregelen die onder andere de CO2-uitstoot van de industrie verlagen en huishoudens bewegen over te stappen naar groene energie. Ze roept het kabinet en de politiek op om onze suggesties te omarmen en te integreren in beleid. Natuur & Milieu heeft in het paper “Duurzaam ondernemen concurrerend maken” concrete suggesties gebundeld.

Adessium werkt samen met Natuur & Milieu omdat we willen bijdragen aan het versnellen van de transitie naar een circulaire economie waarin schone en duurzame oplossingen een kans krijgen.

Over deze partner

Natuur & Milieu is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor een duurzame en gezonde wereld. Samen met mensen, bedrijven en overheden werkt Natuur & Milieu aan duurzame oplossingen op het gebied van energie, mobiliteit, grondstoffen en voedsel. Met als doel een klimaatneutraal Nederland in 2050 en herstel van biodiversiteit.

17/07/2019
Circle Economy
Circle Economy toont aan dat de wereldeconomie nog verre van circulair is. CE wil...