Adessium Foundation werkt aan een samenleving die verantwoord omgaat met natuur en milieu MENS & NATUUR
PROJECTEN
THEMA'S
De afhankelijkheid van gezonde ecosystemen staat hierbij centraal MENS & NATUUR
PROJECTEN
THEMA'S
We dragen bij aan bescherming van waardevolle natuur en het tegengaan van uitputting en vervuiling van het milieu MENS & NATUUR
PROJECTEN
THEMA'S
We richten ons op verantwoord gebruik en beheer van onze oceanen en ondersteunen initiatieven voor een natuur-inclusieve economie MENS & NATUUR
PROJECTEN
THEMA'S