title-image

Marilles Foundation

Om de milieuomstandigheden van het kustgebied van de Balearen te verbeteren startte Adessium Foundation in 2016 een nieuw initiatief. Dit leidde tot een nieuwe organisatie: de Marilles Foundation, met als doel van de Balearen een zeereservaat met een voorbeeldfunctie te maken.

De Balearen vormen een eilandengroep in de Middellandse Zee, ten oosten van het Spaanse vasteland. Volgens wetenschappers behoren de eilanden tot de meest ongerepte gebieden in de Middellandse Zee regio. Desondanks staan de ecosystemen van de Balearen flink onder druk, vooral door overbevissing (zowel recreatief als industrieel) en massatoerisme. Andere milieuproblemen hebben te maken met afvalwater, schepen die in kwetsbare gebieden voor anker liggen en vervuiling door plastic en andere materialen. Hoewel milieuwetgeving van kracht is en verschillende gebieden worden beschermd, is er weinig toezicht en handhaving.

De ecosystemen van de Balearen staan flink onder druk, vooral door overbevissing en massatoerisme. Marilles Foundation wil van de Balearen een zeereservaat met een voorbeeldfunctie maken.

De eilandbewoners benadrukken keer op keer de nijpende aard van de situatie. Als we de unieke biodiversiteit van de Balearen willen beschermen, moeten we nu actie ondernemen. Adessium Foundation is ervan overtuigd dat gezonde wateren en economische voorspoed elkaar niet hoeven uit te sluiten.

Inmiddels is er onderzoek gedaan naar de huidige bedreigingen en oplossingen. Samen met vertegenwoordigers van de eilanden is er een toekomstvisie voor het gebied opgesteld. Veel belanghebbenden en betrokkenen op de Balearen hebben zich hierachter geschaard. Marilles Foundation presenteert deze visie aan een breder publiek en zal deze implementeren door concrete initiatieven.

Lees meer

Wilt u meer over Marilles Foundation weten, lees dan de visiebeschrijving of bezoek de website.

08/06/2017
Wildlife Justice Commission
Wildlife criminaliteit veroorzaakt permanente schade aan biodiversiteit en tast het wezen van de menselijke...
11/06/2017
Stichting de Noordzee
Het ecosysteem van de Noordzee staat onder druk. Stichting De Noordzee (SDN) werkt samen...