title-image

Stichting Life Goals

Voor mensen in de maatschappelijke opvang is het vaak moeilijk om in beweging te blijven. Letterlijk, maar ook figuurlijk: het is moeilijk om perspectief in het leven te zien en daarnaar te handelen. Sport stimuleert en inspireert in beide opzichten. Het probleem is echter dat dak- en thuislozen, vluchtelingen en verslaafden vaak geen toegang hebben tot het reguliere sportaanbod. Met sportprogramma’s op maat biedt Stichting Life Goals hulp.

Stichting Life Goals brengt door middel van sport kwetsbare mensen in beweging. Een belangrijke activiteit is de Dutch Street Cup. Dit is een interstedelijk straatvoetbalfestival voor mensen in de maatschappelijke opvang. Persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers staat hierbij centraal. Samen sporten haalt hen uit hun sociaal isolement en vergroot hun zelfredzaamheid. Uit onderzoek blijkt dat het toewerken naar landelijke evenementen met gelijkgestemden een gezamenlijk, maar ook persoonlijk doel kan vormen en bijdraagt aan de motivatie en volharding van deelnemers.

Voor mensen in de maatschappelijke opvang is het vaak moeilijk om in beweging te blijven. Stichting Life Goals brengt door sport kwetsbare mensen in beweging, zoals met de Dutch Street Cup, een interstedelijk straatvoetbalfestival.

Op centraal gelegen locaties komen deelnemers van alle Life Goals programma’s bij elkaar voor een sportieve sportdag. Op elk evenement sporten zo’n 450 deelnemers vanuit de maatschappelijke opvang met elkaar. Van Groningen tot Maastricht en van Amsterdam tot Enschede, elk programma is vertegenwoordigd. In de afgelopen jaren zijn de Life Goals Festivals uitgegroeid tot het nationale podium voor maatschappelijke sportprojecten.

De stichting heeft nu een app ontwikkeld: de Life Goals Monitor. Via deze nieuwe tool kunnen trainers op een hele laagdrempelige manier samen met de deelnemers hun vooruitgang volgen. De resultaten uit deze app worden gebruikt om de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers en de sportprogramma’s van Stichting Life Goals in kaart te brengen. Life Goals werkt hiertoe samen met de Wageningen Universiteit. De eerste onderzoeksresultaten zijn positief!

De bijdrage van Adessium heeft Stichting Life Goals in staat gesteld een inhoudelijke methodiek te ontwikkelen op basis waarvan het in staat is deelnemers aan de Dutch Street beter in hun kracht te zetten. Die methodiek is toegevoegd aan bestaande Dutch Street Cup projecten.

Over deze partner

Stichting Life Goals helpt kwetsbare mensen in de samenleving om via sport weer mee te doen. De stichting richt zich op dak- en thuislozen, vluchtelingen, verslaafden, zwerfjongeren, tienermoeders of ex-gedetineerden. Life Goals biedt sportprogramma’s op maat aan. Sport kan mensen in beweging krijgen, inspiratie bieden om het leven weer op te pakken. Life Goals werkt met lokale stichtingen die lokaal het verschil maken.

06/06/2017
Dokters van de Wereld
In Nederland is het voor mensen zonder geldige verblijfspapieren problematisch om zonder bemiddeling medisch...
13/09/2017
Streetcornerwork
Als gevolg van een veelvoud aan individuele en maatschappelijke problemen verliest een grote groep...