title-image

Het Leger des Heils

Het Leger des Heils is het laatste vangnet voor mensen die nergens meer terecht kunnen. Met professionele hulpverleners helpt het Leger des Heils jaarlijks ruim 37.000 mensen met complexe problemen. Deze mensen kunnen niet meer zelfstandig functioneren of zij kunnen zich onvoldoende ontwikkelen. De organisatie biedt opvang, begeleiding en zicht op herstel, waarmee hun kansen voor de toekomst worden vergroot.

In Nederland helpt het Leger des Heils gezinnen met complexe en ernstige problemen. Om deze problemen gestructureerd aan te pakken worden gezinscoaches ingezet die met de ouders aan oplossingen werken. In deze situatie zijn kinderen echter vaak slachtoffer door het gebrek aan opvoeding en aandacht van de ouders. Mishandeling en misbruik komen helaas met enige regelmaat voor. Daarom biedt het Leger des Heils naast de Gezinscoach ook een Kindercoach die er uitsluitend voor het kind is.

Deze professioneel opgeleide Kindercoaches zijn er speciaal om kinderen en jongeren (van 3 tot 18 jaar) te begeleiden op sociaal-emotioneel gebied. De coach begeleidt het kind individueel en helpt hem om op een adequate manier voor zichzelf op te komen en om te gaan met emoties. Doel is hen handvatten te geven zodat ze een zinvol en menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Daarbij ligt de nadruk op betekenisvolle activiteiten, sociale relaties en waardering.

Het Leger des Heils helpt gezinnen met complexe en ernstige problemen met behulp van gezinscoaches. Naast de inzet van deze hulpverleners wordt er ook gewerkt met kindercoaches die er uitsluitend voor het kind zijn.

Een Kindercoach fungeert als vertrouwenspersoon en onderneemt samen met het kind een of meerdere activiteiten buiten de eigen omgeving. Het kind kan zo kennis maken met al die dingen die voor het gemiddelde Nederlandse kind vanzelfsprekend zijn maar voor deze kinderen nieuw en bijzonder. De kinderen krijgen individuele aandacht die gericht is op het versterken van hun weerbaarheid, het aanleren van nieuwe vaardigheden en het verbeteren van hun zelfbeeld. Het kind leert zich beter te handhaven in de maatschappij en kan andere keuzes maken dan gebruikelijk zijn in het gezin.

Adessium Foundation steunt het Leger des Heils bij het uitrollen van Kindercoaching. Met deze bijdrage kan het Leger des Heils meer Kindercoaches opleiden en daardoor meer kinderen die ernstig in de knel zitten, helpen. Daarnaast draagt Adessium bij aan de financiering van wetenschappelijk onderzoek dat verduurzaming van deze hulpverlening mogelijk maakt.

Over deze partner

Het Leger des Heils is een internationaal werkende christelijke organisatie die gelooft dat ieder mens er toe doet, ongeacht afkomst, overtuiging of huidskleur. Daarom helpen zij iedereen die om welke reden dan ook buiten onze samenleving valt. In Nederland werkt het Leger des Heils op meer dan 310 plaatsen met 15.000 medewerkers.

06/06/2017
Dokters van de Wereld
In Nederland is het voor mensen zonder geldige verblijfspapieren problematisch om zonder bemiddeling medisch...