Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie

Ondanks het economisch herstel neemt het aantal mensen met problematische schulden nauwelijks af. Hier is voorkomen beter dan genezen: voorkomen dat mensen in een schuld belanden, bijvoorbeeld door ze te helpen met hun thuisadministratie. Er zijn verschillende organisaties met een dienst Thuisadministratie, waar vrijwilligers hulpvragers helpen met administratieve en/of financiële problemen.

Uit onderzoek van LSTA blijkt dat de werklast voor de coördinatoren van deze organisaties erg groot is. Het ontbreekt coördinatoren vaak aan tijd en budget om de begeleiding en scholing van vrijwilligers te borgen, de resultaten van ondersteuning aan hulpvragers te meten en/of duidelijk samenwerkingsafspraken te maken met andere organisaties in de keten van schulddienstverlening. Daar komt bij dat de hulpvraag steeds complexer wordt, zoals te lezen is in dit interview met LSTA in het blad Zorg & Welzijn. (aug. 2018).

LSTA draagt bij aan effectieve ondersteuning van goede kwaliteit aan mensen met administratieve en/of financiële problemen door geschoolde vrijwilligers en coördinatoren. Voor lokale initiatieven die niet zijn aangesloten bij een landelijke organisatie is LSTA vraagbaak en vertegenwoordiger tegelijk. Met training en gerichte informatievoorziening versterkt LSTA de positie van coördinatoren en vrijwilligers in de thuisadministratie. Daarnaast is het van belang dat gemeenten de waarde van vrijwillige inzet erkennen en dit financieel ondersteunen. Samen met o.a. Schuldhulpmaatje en Humanitas, ook partners van Adessium, werkt LSTA binnen een landelijke alliantie aan een passend bekostigingsmodel waar gemeenten mee kunnen werken.

Adessium steunt dit project vanwege het belang van preventie, van effectonderzoek en landelijke kennisdeling op het gebied van armoede en schulden. We hechten belang aan professionalisering van de sector en de erkenning van vrijwillige inzet om armoede te voorkomen of te verlichten.

Over deze partner

LSTA is een onafhankelijke, landelijke partij die coördinatoren en vrijwilligers van alle diensten Thuisadministratie ondersteunt, met speciale aandacht voor de 160 lokale organisaties Thuisadministratie die niet onder een landelijke koepelorganisatie vallen. Door optimale ondersteuning aan hulpvragers met financiële en/of administratieve problemen wordt toegewerkt naar financiële (zelf)redzaamheid.

24/09/2018
Fonds Bijzondere Noden Rotterdam
Jaarlijks belanden duizenden Rotterdamse huishoudens in een urgente financiële noodsituatie. Het Fonds Bijzondere Noden...
15/05/2019
Respect Education Foundation
Een sociaal veilige leer- en leefomgeving is de belangrijkste randvoorwaarde voor een goede ontwikkeling...