In gesprek met onze partners

In gesprek met onze partners

Met mensen in een drietal organisaties spraken we over motivatie, kansen, successen en uitdagingen. Dit werden mooie, openhartige gesprekken, die vooral de sterke betrokkenheid, bevlogenheid en doorzettingsvermogen van onze partners toonden en de wil om samen een positief verschil te maken. Ze laten vooral zien dat maatschappelijke verandering mogelijk is.

Lees hier de verhalen van deze gesprekken:

Transparency International Europe (TI EU), over transparantie en integriteit van de EU
TI EU voert lobby voor het tegengaan van corruptie en het bevorderen van transparantie en integriteit in de Europese politiek. De organisatie heeft belangrijke successen behaald voor de bescherming van klokkenluiders in Europa en bij de totstandkoming van een verplicht lobbytransparantieregister voor rapporteurs en commissievoorzitters van het Europese parlement.

Oceana, over gezonde ecosystemen in onze oceanen
Oceana zet zich in voor gezonde ecosystemen in de oceanen. De organisatie heeft in haar geschiedenis vele resultaten bereikt, waaronder de vorming van het Cabrera National Park in de Middellandse Zee en recentelijk een uitbreiding van dit beschermde gebied. Global Fishing Watch is een baanbrekende wereldwijde informatiebron die in real-time visserijactiviteit op zee toont.

De Pauluskerk, over steun aan kwetsbare groepen in Rotterdam
In Rotterdam vervult de Pauluskerk een belangrijke rol bij de opvang en zorg voor dak- en thuislozen en ongedocumenteerden. De Pauluskerk biedt deze mensen tijdelijke huisvesting, nachtopvang, taallessen en dagbesteding. Maar ook vluchtelingenspreekuren
Lees hier de verhalen van deze gesprekken:

Transparency International Europe (TI EU), over transparantie en integriteit van de EU
TI EU voert lobby voor het tegengaan van corruptie en het bevorderen van transparantie en integriteit in de Europese politiek. De organisatie heeft belangrijke successen behaald voor de bescherming van klokkenluiders in Europa en bij de totstandkoming van een verplicht lobbytransparantieregister voor rapporteurs en commissievoorzitters van het Europese parlement.

Oceana, over gezonde ecosystemen in onze oceanen
Oceana zet zich in voor gezonde ecosystemen in de oceanen. De organisatie heeft in haar geschiedenis vele resultaten bereikt, waaronder de vorming van het Cabrera National Park in de Middellandse Zee en recentelijk een uitbreiding van dit beschermde gebied. Global Fishing Watch is een baanbrekende wereldwijde informatiebron die in real-time visserijactiviteit op zee toont.

De Pauluskerk, over steun aan kwetsbare groepen in Rotterdam
In Rotterdam vervult de Pauluskerk een belangrijke rol bij de opvang en zorg voor dak- en thuislozen en ongedocumenteerden. De Pauluskerk biedt deze mensen tijdelijke huisvesting, nachtopvang, taallessen en dagbesteding. Maar ook vluchtelingenspreekuren, medische consulten en tandartsbehandelingen worden aangeboden.

01/05/2020
Jaarbericht 2019
Met veel inzet en motivatie werkten we het afgelopen jaar hard aan het waarmaken...
03/06/2020
15 jaar projectsteun, enkele highlights
Gedurende 15 jaar werkte Adessium samen met vele maatschappelijke organisaties. Deze visual toont enkele...