title-image

IMC Weekend School on Tour

IMC Weekendschool nam begin 2016 het initiatief om weekendschool onderwijs aan te bieden aan nieuwkomers in Nederland. Nieuwkomers zijn vaak vluchtelingen uit oorlogsgebieden, zoals Syrië. Nieuwkomerskinderen komen in een schakelklas, waar zij in één jaar de Nederlandse taal leren om daarna door te stromen naar reguliere scholen. In deze internationale schakelklassen biedt IMC Weekendschool elke week één dagdeel weekendschool onderwijs aan.

IMC on Tour biedt gastlessen over interessante beroepen door gastdocenten. Tijdens de gastlessen maken kinderen kennis met gemotiveerde professionals en ze leren andere kinderen die in Nederland wonen kennen. Ze kunnen hun nieuwsgierigheid uitleven en samen plezier maken. Via IMC Weekendschool on Tour komt de maatschappij bij hen in de klas.

Kinderen die deelnemen aan IMC On Tour zullen in het schakeljaar richting regulier onderwijs breder worden voorbereid op deelname aan Nederlandse samenleving. Niet alleen het beheersen van Nederlandse taal is belangrijk voor deze deelname, ook het ontdekken van talenten en het ontwikkelen van vaardigheden zijn van belang om eigenwaarde en zelfvertrouwen te ontplooien en toekomstperspectief te verbreden.

Adessium steunt dit project op het gebied van opschaling van activiteiten/groei van het aantal locaties waar IMC on Tour wordt aangeboden.

Over deze partner

IMC Weekendschool verzorgt aanvullend onderwijs voor jongeren. Daarmee wil men bereiken dat jongeren geïnformeerd en gemotiveerd in het leven staan. In het lesprogramma wordt gewerkt aan het verbreden van toekomstperspectieven, het vergroten van zelfvertrouwen en het versterken van het gevoel van verbondenheid met de Nederlandse samenleving.

03/07/2018
Dutch Cell Dogs
Een gevangene die een lastige hond tot een fijn huisdier traint, traint in feite...
24/09/2018
Fonds Bijzondere Noden Rotterdam
Jaarlijks belanden duizenden Rotterdamse huishoudens in een urgente financiële noodsituatie. Het Fonds Bijzondere Noden...