title-image

Human Rights Watch

Human Rights Watch maakt zich al bijna veertig jaar sterk voor de verdediging en bescherming van mensenrechten wereldwijd. De organisatie onderzoekt schendingen van mensenrechten in meer dan negentig landen en poogt via beleidsbeïnvloeding en pleitbezorging veranderingen te realiseren. Om slachtoffers van onderdrukking een stem te geven en daders verantwoordelijk te houden maakt de organisatie haar bevindingen internationaal kenbaar. Human Rights Watch eist aandacht voor slachtoffers en zet zich in voor hun veiligheid en rechtvaardigheid.

Op het gebied van vluchtelingen zet Human Rights Watch zich in voor goede bescherming en een rechtvaardig asielbeleid voor legitieme oorlogsvluchtelingen. De organisatie doet dit door het verzamelen van feiten, en door documentatie en rapportage over de omstandigheden waarin vluchtelingen verkeren. Ze onderzoekt de situatie in de landen van herkomst, de vluchtregio en tijdens de transit naar Europa. Na de Turkije-deal is de aandacht van Human Rights Watch vooral gericht op vluchtelingen in transitielanden.

Human Rights Watch maakt zich sterk voor de verdediging en bescherming van mensenrechten wereldwijd. Op het gebied van vluchtelingen zet Human Rights Watch zich in voor goede bescherming en een rechtvaardig asielbeleid voor legitieme oorlogsvluchtelingen.

Meer dan de helft van de 1,7 miljoen Syrische vluchtelingenkinderen in de schoolgaande leeftijd die in Turkije, Libanon en Jordanië wonen, hebben geen toegang tot formeel onderwijs. Human Rights Watch inventariseerde welke bureaucratische barrières schooltoegang in de weg staan. Bij inschrijving was bijvoorbeeld een ‘service card’ nodig, voor de meeste ouders onbetaalbaar. Studenten die drie jaar niet naar school zijn gegaan mochten zich niet opnieuw inschrijven. Bij de publicatie van het Human Rights Watch rapport over Jordanië heeft dit land een einde gemaakt aan beide regelingen waardoor meer kinderen de mogelijkheid kregen naar school te gaan.

In Griekenland deed Human Rights Watch onderzoek naar de detentieomstandigheden van vluchtelingen. Direct na de publicatie van hun onderzoeksrapport over kwetsbare, alleenreizende vluchtelingenkinderen noemde de EU-commissaris voor Justitie het creëren van 1.500 plaatsen voor alleenstaande kinderen ‘dringend nodig’ en kondigde de EU aan €115 miljoen extra beschikbaar te stellen om de situatie voor vluchtelingen in Griekenland te verbeteren.

Adessium Foundation ondersteunt het werk van Human Rights Watch omdat we streven naar een humaan en houdbaar asielbeleid in Nederland en Europa. We willen bijdragen aan draagvlak voor vluchtelingen in onze samenleving.

Over deze partner

Human Rights Watch verdedigt de rechten van mensen wereldwijd. De organisatie onderzoekt nauwgezet misbruiken, legt de feiten bloot en dwingt machthebbers om rechten te respecteren en gerechtigheid te waarborgen. Human Rights Watch is een onafhankelijke, internationale organisatie. Ze is onderdeel van een brede beweging voor het handhaven van de menselijke waardigheid en het bevorderen van de mensenrechten voor iedereen.

14/09/2017
Plastics in kraanwater
Plastic komt ons lichaam binnen via de voedselketen maar ook via ons drinkwater. Spraakmakend...
17/05/2018
Digital Freedom Fund
Ons dagelijks leven is steeds meer afhankelijk van digitaal dataverkeer. De bescherming van onze...