title-image

Hostwriter

Hostwriter is een wereldwijde community voor journalisten. De leden kunnen gemakkelijk contact zoeken met collega’s voor advies, co-auteurschap of voor accommodatie. Sinds de oprichting in mei 2014 hebben al bijna 3000 journalisten uit meer dan 120 landen Hostwriter gebruikt om samen te werken aan grensoverschrijdende verhalen.

De missie van Hostwriter is het verbeteren van de kwaliteit van de internationale journalistiek door over de hele wereld journalisten in contact te brengen met elkaar. Hedendaagse ontwikkelingen zijn grensoverschrijdend en onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek moet dat weerspiegelen. De mensen bij Hostwriter zien grensoverschrijdende journalistiek als een middel om nationale stereotypen en vooroordelen te overbruggen. Dit draagt bij aan een beter geïnformeerde, verantwoordelijke en democratische maatschappij.

Hostwriter is meer dan een online netwerk. Het heeft meerdere projecten gelanceerd ter ondersteuning van grensoverschrijdende journalistiek en discussie. Zo heeft het voor het New York Times Athens Democracy Forum evenementen georganiseerd en is er de jaarlijkse #HostwriterPrize voor artikelen die tot stand zijn gekomen door samenwerkende journalistiek en voor veelbelovende nieuwsideeën. Het nieuwste programma van Hostwriter heet het ‘Agora Project’, een tijdelijke Europese newsroom voor tien journalisten. Met verschillende verkiezingen in het verschiet werken de deelnemers samen aan reportages over polarisatie in Europa.

Hostwriter biedt praktische oplossingen in een tijd waarin de journalistiek gebukt gaat onder bezuinigingen en tekortschietende vergoedingen voor freelancers. Leden kunnen bij elkaar terecht voor advies, co-auteurschap, maar ook voor accommodatie.

Hostwriter biedt praktische oplossingen in een tijd waarin de journalistiek op allerlei gebieden gebukt gaat onder bezuinigingen en tekortschietende vergoedingen voor freelancers. Dankzij de mogelijkheid om te reizen en over de hele wereld lokale contactpersonen te vinden, wordt de potentie van zinvol werk in het buitenland maximaal benut.

De steun van Adessium Foundation gaat naar de algemene bedrijfskosten en naar extern advies over ontwikkeling en fondsenwerving. Het doel is om Hostwriter van een uit enthousiasme geboren project te laten uitgroeien tot een professionele organisatie die collega’s over de hele wereld in staat stelt gemakkelijk andere mediadeskundigen te vinden voor samenwerking en wederzijdse ondersteuning.

Over deze partner

Hostwriter is een wereldwijd netwerk voor journalisten. Het brengt journalisten samen voor het vinden en bieden van steun, bijvoorbeeld door samen aan artikelen te werken, lokaal advies in te winnen of accommodatie te vinden. Alle journalisten overleggen voorbeelden van hun werk om hun deskundigheid te bewijzen. Het lidmaatschap is gratis.

01/06/2017
European Digital Rights
Onze openbare ruimte is veranderd in een commerciële ruimte: het internet. EDRi is het...
07/06/2017
European Council on Refugees and Exiles
De rechten van asielzoekers, vluchtelingen en migranten op Europees en nationaal niveau staan onder...