title-image

“Het was een jaar vol mooie samenwerkingen” – programmamanagers Mens & Natuur

De partnerorganisaties in ons programma Mens & Natuur hebben in 2021 mooie resultaten behaald. Programmamanagers Karlijn Steinbusch en Nina Koopman vertellen over belangrijke ontwikkelingen en de nieuwe richtingen die het programma opgaat.

Wat is jullie indruk van 2021?
Nina:
“Onze partners hebben dit jaar een aantal grote successen gevierd die het resultaat zijn van hun jarenlange, volhardende inzet om plastic vervuiling tegen te gaan. In de zomer van 2021 is de Single-Use-Plastic (SUP) Directive ingegaan, het Europees verbod op bepaalde kunststofproducten voor eenmalig gebruik. En in Nederland kwam er statiegeld op kleine plastic flesjes, ook een mooi resultaat. Het was verder een roerig jaar voor veel organisaties, omdat het demissionaire kabinet veel belangrijke beslissingen had doorgezet naar de volgende bewindspersonen. Bijvoorbeeld op het gebied van natuurwetgeving.”
Karlijn: “Alhoewel 2021 voor ons en veel van onze partners in het teken stond van online meetings, hebben ook weer een aantal belangrijke conferenties fysiek plaatsgevonden. Bijvoorbeeld de conferentie van de GFCM, de organisatie voor visserijbeheer van de Middellandse Zee. De lidstaten rond de Middellandse Zee hebben daar veel besluiten genomen over gebieden die gesloten worden voor visserij, zodat visbestanden en kwetsbare mariene ecosystemen beter beschermd worden.”

Links: Nina Koopman. Rechts: Karlijn Steinbusch.

Wat zijn belangrijke ontwikkelingen binnen jullie programma?
Nina:
“In 2021 hebben we gereflecteerd op onze inzet van de afgelopen jaren en nieuwe richtingen binnen ons programma verkend. Voorgaande jaren lag onze focus sterk op de strijd tegen plastic vervuiling. De komende jaren gaan we aan het thema ‘een gezonde leefomgeving’ werken, waarbij we ons specifiek richten op het tegengaan van schadelijke chemische stoffen in onder meer consumentenproducten, verpakkingen en in ons voedsel. Daarnaast leggen we het accent op het behoud van biodiversiteit in Nederland, bijvoorbeeld hoe we druk op de natuur kunnen verminderen door verduurzaming van ons voedselsysteem.”
Karlijn: “Om meer inzicht te krijgen in de oorzaken achter overbevissing en schade aan de mariene omgeving, hebben wij in 2021 onder meer steun gegeven aan de transparantieorganisatie Global Fishing Watch. Daarnaast was het een jaar vol mooie samenwerkingen. Zo hebben we samen met Oceans 5, een wereldwijd samenwerkingsverband van fondsen, tijd gestoken in het ondersteunen van een brede samenwerking van NGO’s gericht op biodiversiteitsherstel in de Middellandse Zee.”

Kunnen jullie een tipje van de sluier oplichten van het programma in 2022?
Nina:
“We onderzoeken hoe wij het verschil kunnen maken door organisaties te steunen die zich inzetten voor een betere wet- en regelgeving voor schadelijke chemische stoffen. Er gebeurt op dit moment met name veel in Brussel en organisaties komen handen te kort om op alle onderwerpen het beleid effectief te beïnvloeden. Schadelijke chemische stoffen leiden niet alleen tot milieuproblemen, maar hebben ook een grote impact op onze gezondheid. Niet alleen beleidsmakers weten hier nog te weinig van af, maar ook het brede publiek.”
Karlijn: “We verwachten toenemende aandacht voor de impact van de visserij op de Middellandse Zee, door analyses van transparantieorganisatie Global Fishing Watch en artikelen van journalisten die ondersteuning krijgen van de Mediterranean Media Initiative van Earth Journalism Network.”

Programma Mens & Natuur

Adessium streeft naar een samenleving die verantwoord omgaat met natuur en milieu. We werken aan de bescherming van waardevolle natuur in Nederland en Europa. We zetten ons in voor gezonde ecosystemen waar de natuur de ruimte krijgt om zich te herstellen. Tevens streven we naar een schone leefomgeving, vrij van zichtbare en onzichtbare vervuiling, mede in het belang van onze eigen gezondheid.

20/05/2022
Strijden tegen een onzichtbaar kwaad – Chemicaliën en de impact op onze gezondheid
Elizabeth Salter Green en Maria Westerbos gebruiken geen plastic broodzakjes, dragen geen synthetische kleding...
29/09/2022
Belangrijke mijlpaal indammen schadelijke visserijsubsidies
Onze partner The Pew Charitable Trusts is verheugd dat de leden van de Wereldhandelsorganisatie...