Fonds Slachtofferhulp

Pieter van Vollenhoven Noodhulpfonds
Elke dag maken honderden Nederlanders een traumatische ervaring mee als gevolg van een  misdrijf, seksueel geweld of een ernstig verkeersongeluk. Soms raken mensen door wat hen is aangedaan in financiële problemen en verkeren zij in een acute noodsituatie. Hoe verwerk je zo’n gebeurtenis en hoe pak  je de draad weer op? Bij Fonds Slachtofferhulp zien ze hoeveel impact dit op mensen heeft.

Fonds Slachtofferhulp beschikt over het Pieter van Vollenhoven Noodhulpfonds. Dit noodhulpfonds kan mensen direct helpen, vaak dezelfde dag nog. Slachtoffers die buiten hun schuld om in financiële problemen zijn geraakt en in een noodsituatie verkeren, kunnen aanspraak maken op financiële noodhulp. Vanuit het Pieter van Vollenhoven Noodhulpfonds kunnen incidentele uitkeringen in geld, natura of expertise worden gedaan aan slachtoffers in Nederland. Sinds 2006 helpt het fonds jaarlijks zo’n 1000 slachtoffers van misdrijven en ongevallen.

Vele Nederlanders maken een traumatische ervaring mee als gevolg van een misdrijf, seksueel geweld of ernstig verkeersongeluk. Het Pieter van Vollenhoven Noodhulpfonds van het Fonds Slachtofferhulp helpt mensen direct, vaak dezelfde dag nog.

“Mijn gedachte achter het Noodhulpfonds is altijd geweest dat niet kan worden goedgemaakt wat iemand jou heeft aangedaan, maar dat het goed is om vanuit de samenleving een helpende hand toe te steken,” aldus prof. mr. Pieter van Vollenhoven Oprichter en ere-voorzitter van Fonds Slachtofferhulp. Het Pieter van Vollenhoven Noodhulpfonds helpt mensen direct en praktisch. Een klein bedrag maakt een groot verschil en redt mensen uit schrijnende situaties. Ze krijgen zo het steuntje in de rug om de moeilijkste periode te overbruggen. Het geeft hen weer moed en toekomstperspectief.

Met de bijdrage aan het Noodhulpfonds draagt Adessium Foundation bij aan verlichting van slachtoffers in een acute noodsituatie.

Over deze partner

Fonds Slachtofferhulp maakt zich sterk voor slachtoffers van ongevallen, misdrijven en rampen. Het Fonds financiert hulpverleningsorganisaties, geeft noodhulp en wijst slachtoffers de weg naar de juiste hulp. Zij doet onderzoek om de hulpverlening te verbeteren en uit te breiden. Het Fonds is in gesprek met de politiek om de positie van slachtoffers te verbeteren en ze ontwikkelt nieuwe hulpverleningsprogramma’s. Als een hulpaanbod eenmaal staat, probeert het Fonds hiervoor structurele steun te vinden vanuit bijvoorbeeld de overheid. Want het is belangrijk dat er een vangnet is en blijft voor slachtoffers.

15/10/2017
Nederlands Debat Instituut
Stichting Nederlands Debat Instituut ontwikkelt speelse debat-activiteiten die jongeren de noodzakelijke competenties leren om...
28/05/2018
Stichting Kinderpostzegels Nederland
Zo’n 7000 kinderen tot 18 jaar verblijven in de vrouwenopvang of de maatschappelijke opvang....