title-image

Europees Bureau van Consumentenverenigingen (BEUC)

Als consument maken we voortdurend keuzes en wegen we verschillende opties tegen elkaar af. Daarvoor hebben we juiste en betrouwbare informatie nodig. We worden daarbij beschermd door wetgeving, die uitgaat van volledige informatie aan de consument.

In de digitale omgeving is volledige en juiste informatie niet langer een gegeven. Zo maken aanbieders gebruik van profiling. Zij maken op basis van persoonsgegevens een profiel van de consument en passen de informatie over hun producten en diensten hierop aan. Dit laatste noemen we targeting. Het kan waardevol zijn om bijvoorbeeld als modefanaat steeds advertenties van de laatste modetrends te krijgen, maar kwalijker is het als jou een hogere prijs wordt berekend of als je zelf niet langer bepaalt wie jou welke informatie toont. Dit proces van targeting ondermijnt de autonomie van de consument. Politieke actoren gebruiken ook targeting om politieke advertenties heel gericht aan mensen te tonen, buiten het zicht van de andere deelnemers aan het publieke debat. Deze vorm van politieke targeting heeft al eerder geleid tot manipulatie van verkiezingen.

 

BEUC werkt aan voorstellen om bestaande consumentenwetgeving te moderniseren zodat consumenten ook in een digitale omgeving juiste en betrouwbare informatie krijgen. Toegenomen bescherming van consumenten in digitale omgevingen stelt grenzen aan targeting en beperkt daarmee ook de ruimte voor politieke targeting. Dit leidt hopelijk tot versterking van vrijheid en autonomie van burgers in een democratie.

Adessium Foundation ondersteunt dit initiatief van BEUC omdat met behulp van modernere consumentenwetgeving ook de online omgevingen voor publiek debat veiliger en betrouwbaarder worden.

Over deze partner

BEUC staat voor ‘Bureau Européen des Unions de Consommateurs’. BEUC is de overkoepelende groep van 44 onafhankelijke consumentenorganisaties uit 32 landen. De belangrijkste rol is om hen te vertegenwoordigen bij de EU-instellingen en de belangen van de Europese consumenten te verdedigen. Het doel is altijd om nieuwe wetgeving consumentvriendelijker te maken, bestaande wetgeving te verbeteren of aan te dringen op betere handhaving van deze wetten.

16/10/2019
PILP
Het Public Interest Litigation Project (PILP) is onderdeel van het Nederlands Juristen Comité voor...
29/06/2020
PICUM, Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants
PICUM zet zich in voor sociale rechtvaardigheid en respect voor mensenrechten van mensen zonder...