title-image

European Policy Centre

Met 28 lidstaten (2017) in de Europese Unie is het een grote uitdaging om effectief beleid te realiseren waarin de belangen van alle Europeanen zo goed mogelijk verankerd zijn. In een besluitvormingsproces is het belangrijk dat er een plek is waar verschillende partijen bij elkaar kunnen komen en kunnen discussiëren over belangrijke maatschappelijke vraagstukken.

Het EPC is een onafhankelijke denktank die als doel heeft Europese integratie te bevorderen door analyse en debat. Het EPC wil Europese besluitvormers ondersteunen en uitdagen om beslissingen te nemen op basis van bewijs en analyse. Het EPC heeft een bijzondere positie op het gebied van Europese integratie doordat de organisatie steeds probeert een brede reeks belanghebbenden te betrekken bij het Europese debat: burgers, ngo’s, fondsen, beleidsmakers, academici en bedrijfsleven. Op basis van eigen expertise en onderzoek levert het EPC onafhankelijke analyses en draagt het beleidsvoorstellen aan bij diverse partijen voor oplossingen van complexe vraagstukken.

De combinatie van onderzoek en het delen van de bevindingen via bijeenkomsten, conferenties, mediaoptredens en interactie met EU instituties en overheden, draagt in grote mate bij aan het realiseren van veranderingen. Het EPC heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het politiek agenderen van intra-EU migratie, bescherming van mensenrechten in asielprocessen en economische en sociale fragmentatie tussen en binnen EU lidstaten.

Tussen Adessium en het EPC vindt een interessante uitwisseling van expertise en kennis plaats. Adessium brengt haar expertise en kennis in bij diverse evenementen en projecten van het EPC. Europese besluitvormingsprocessen en standpunten worden door het EPC inzichtelijk gemaakt. Dit stelt ons in staat om onze strategie aan te kunnen scherpen en leidt tot een effectievere portfolio van Adessium.

Over deze partner

Het EPC is een onafhankelijke, not-for-profit denktank die als doel heeft Europese integratie te bevorderen door analyse en debat. Het EPC wil Europese besluitvormers ondersteunen en uitdagen om beslissingen te nemen op basis van bewijs en analyse. Het biedt daarnaast een platform aan partners, stakeholders en burgers voor debat over EU beleid en de toekomst van Europa.

17/05/2018
Digital Freedom Fund
Ons dagelijks leven is steeds meer afhankelijk van digitaal dataverkeer. De bescherming van onze...
28/05/2018
Bellingcat
Onderzoeksjournalistiek bevordert dieper inzicht in maatschappelijke vraagstukken. Het wordt echter steeds moeilijker om deze...