title-image

European Digital Rights

Internet verandert de wereld. Het heeft onze mogelijkheden tot communicatie dramatisch vergroot – we kunnen in contact zijn met iedereen, overal. Overheden en bedrijven gebruiken de technologie echter steeds meer om vrijheden in te perken: van grootschalige controle en het schenden van het recht op privacy, tot willekeurige censuur en het blokkeren van toegang tot informatie. European Digital Rights (EDRi) is een organisatie die de rechten en vrijheden in de digitale omgeving verdedigt.

De hedendaagse technologie veroorzaakt eenvoudig gezegd allerlei complexe problemen die zijn terug te voeren op één duidelijke oorzaak: onze openbare ruimte – de plekken waar we vrienden en familie spreken, de krant lezen, onze vrije tijd besteden en naar ons werk gaan – is veranderd in een commerciële ruimte in handen van bedrijven: het internet. Overheden kunnen hun eigen grondwetten omzeilen door het censureren van burgers. Ze oefenen druk uit op online bedrijven om de vrijheid van meningsuiting te beperken, buiten een verantwoord democratisch kader om. Het internet stelt online bedrijven in staat om persoonlijke gegevens te exploiteren, zowel voor advertentie doeleinden als voor politiek gewin in verkiezingscampagnes. Dit kernprobleem wordt vergroot door buitensporige, gevaarlijke en ongecontroleerde overheidscontrole, welke in grote mate dezelfde data en netwerken gebruikt. Dit ondermijnt vrijheid van meningsuiting en persoonlijke autonomie.

Onze openbare ruimte is veranderd in een commerciële ruimte: het internet. EDRi is het grootste Europese netwerk dat onze rechten en vrijheden in deze digitale omgeving verdedigt.

EDRi streeft naar een wereld met vrijheid van expressie en privacy voor iedere burger, waar iedereen de baas is over zijn eigen persoonlijke gegevens. Een democratie kan niet zonder privacy. Vrijheid van toezicht, zowel openbaar als privé, ligt aan de basis van meningsvorming en geïnformeerd burgerschap.

Met meer en meer wetgeving en regulering in de digitale ruimte, groeit de behoefte aan aandacht voor digitale mensenrechten. De bijdrage van Adessium Foundation helpt EDRi in de strijd voor privacy rechten en bij het omvormen van Europa tot een open, democratische maatschappij met vrijheid van meningsuiting voor iedereen.

Over deze partner

European Digital Rights is in 2002 opgericht. Inmiddels is EDRi een coalitie van 35 mensenrechtenorganisaties in 19 landen. Het is het grootste Europees netwerk en een thouht leader voor het verdedigen van vrijheid en rechten online. EDRi zet zich in voor het respecteren van mensenrechten bij Europese besluitvormingsprocessen, met een sterke focus op de kracht van het individu.

04/06/2017
Hostwriter
Hostwriter biedt praktische oplossingen in een tijd waarin de journalistiek gebukt gaat onder bezuinigingen...