title-image

European Digital Rights (EDRi)

Informatietechnologie heeft een revolutionaire impact op onze samenleving. Het heeft democratiserend gewerkt en heeft vrijheid van communicatie bevorderd. Het heeft echter ook geleid tot nieuwe vormen van toezicht en wordt in toenemende mate gebruikt om grondrechten in te perken. EDRi zorgt ervoor dat de rechten en vrijheden van burgers in de online-omgeving worden gerespecteerd wanneer deze in gevaar komen door acties van politieke of particuliere organisaties. Vrijheid, transparantie en de rechtsstaat zijn daarom EDRi’s kernprioriteiten.

EDRi biedt aan beleidsmakers deskundige maatschappelijke analyses op het gebied van digitale rechten, om hen in staat te stellen om geïnformeerde beleidsvoorstellen en beslissingen te nemen. Door gebruik te maken van de kracht van de nationale ledenorganisaties, zorgt EDRi ervoor dat uitdagingen effectief worden aangepakt, zowel op nationaal als op Europees niveau.

De organisatie zorgt er ook voor dat het Europese maatschappelijke middenveld en de belangen van burgers worden weerspiegeld in het mondiale debat over de toekomst van het internet, de informatiemaatschappij en digitale media. Bovendien biedt EDRi een platform voor zijn ledenorganisaties om acties te coördineren, zowel onderling als met het kantoor in Brussel.

De ondersteuning van deze sleutelpartij draagt bij aan onze doelstelling om vrijheid en privacy van mensen in het digitale verkeer te beschermen. Daarnaast draagt het bij aan onze doelstelling om beter te begrijpen hoe digitalisering het publieke debat beïnvloedt en de aanpak van micro-targeting door politieke actoren. Eén van de drijvers van dat probleem is namelijk data exploitatie, welke het maken van persoonlijke profielen en micro-targeting mogelijk maakt. Het aanpakken van data exploitatie online staat hoog op de agenda van EDRi.

Over deze partner

EDRi is een Brusselse koepelorganisatie van 42 mensenrechtenorganisaties. De leden zetten zich in voor de bescherming van digitale rechten in Europa (en daarbuiten). Het belangrijkste doel van de organisatie is het bevorderen, beschermen en handhaven van vrijheid en mensenrechten in de digitale omgeving.
EDRi heeft een sterk trackrecord op het gebied van beleidssuccessen en organisatieontwikkeling.
In 2015 heeft EDRi met succes aangedrongen op een EU-verordening over netneutraliteit. In 2018 keurde de Raad van Europa de aanbeveling over de rollen en verantwoordelijkheden van internetbemiddelaars goed, na uitgebreide en beslissende betrokkenheid van EDRi. En tussen 2012 en 2016 speelde EDRi een sleutelrol bij de goedkeuring van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU.

04/09/2019
ICIJ
Journalistiek speelt een cruciale rol bij het informeren van burgers en het bieden van...
16/10/2019
PILP
Het Public Interest Litigation Project (PILP) is onderdeel van het Nederlands Juristen Comité voor...